Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БТА БАНК» на рівні uaA

04.03.2020
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БТА БАНК» на рівні uaA, прогноз «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

АТ «БТА БАНК» працює на ринку банківських послуг з 1992 року та відноситься до групи банків іноземних банківських груп відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банківської установи є АТ «БТА Банк» (Казахстан), кінцевим бенефіціаром виступає громадянин Республіки Казахстан – Ракішев Кенес. За підсумками 2019 року серед 75 банків України АТ «БТА БАНК» посіло 68 позицію за розміром активів, 62 – за розміром коштів населення, 45 – за розміром балансового капіталу, а також 57 місце – за обсягом отриманого фінансового результату. Станом на початок 2020 року банк обслуговував 4,3 тис. клієнтів, в тому числі 3,1 тис. фізичних осіб.

Регулятивний капітал установи відповідає встановленим вимогам НБУ та станом на початок 2020 року становив 304 млн грн. Враховуючи суттєве скорочення кредитного портфеля у минулих роках та інвестування коштів у безризикові активи (державні цінні папери), значення нормативу адекватності регулятивного капіталу станом на початок січня поточного року сягало рівня майже 160% (при мінімально необхідних 10%). Значення нормативів ліквідності свідчать про високу здатність АТ «БТА БАНК» розраховуватись за власними зобов’язаннями – фактичні значення нормативів у декілька разів перевищують мінімально необхідні. Також слід зазначити, що АТ «БТА БАНК» із значним запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року. У аналізованому періоді показники операційної прибутковості банку дещо покращились, що зумовлено в тому числі оптимізацією адміністративних витрат, нарощенням доходів від інвестування у державні цінні папери, а також завдяки отриманню додаткових доходів від переоцінки окремих кредитів та операцій з заставним майном. Як наслідок, за підсумками 2019 року АТ «БТА БАНК» отримало чистий прибуток у розмірі майже 10 млн грн, а коефіцієнт ефективності діяльності за цей період перевищив 130%.

Рейтинги банку підтримуються достатніми показниками капіталізації, диверсифікацією ресурсної бази у розрізі кредиторів, а також високими показниками ліквідності. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає на поточний час невизначеність подальшого розвитку банківської установи, невисоку диверсифікацію джерел доходів з огляду на суттєве скорочення кредитного портфеля. Додатково на рівень рейтингів впливає збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БТА БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2017-2019 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua