Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниці

14.01.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaА з прогнозом «стабільний» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА+.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Вінниця має диверсифіковану економіку, що забезпечує стабільні надходжень до бюджету. У першому півріччі 2019 року, проти відповідного періоду попереднього року спостерігалось подальше зростання низки показників соціально-економічного розвитку: обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 17,1% до 17,4 млрд грн, освоєних капітальних інвестицій - на 31,3% до 2,3 млрд грн; роздрібний товарооборот – на 22,9% до 4,7 млрд грн, зовнішньоторговельний оборот – на 7,7% до 718,8 млн дол. США, обсяг виконаних будівельних робіт – майже втричі до 3,4 млрд грн. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу міста (у т. ч. в перерахунку на душу населення) перевищують середні данні по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни
У Вінниці локалізовані ключові органи державної влади регіону. Окрім того, місто має добру логістику, значну кількість різнопрофільних навчальних закладів, та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. Конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. При цьому, активне залучення локальних та іноземних інвестицій, а також політика максимальної прозорості по відношенню до бізнесу з боку місцевої влади, позитивно впливає на інвестиційний клімат в регіоні, а також на економічний, кадровий та соціальний потенціал міста.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
За І півріччя 2019 року загальні надходження до бюджету м. Вінниці склали 2,4 млрд грн (що відповідає показнику відповідного періоду минулого року), а у їх структурі суттєво збільшилась частка власних доходів (до 64,1%).Останні на 85% складаються із податкових надходжень, що є диверсифікованими за платниками та галузями. Це забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Рівень бюджетної забезпеченості продовжує перевищувати середнє значення по країні та у І півріччі 2019 року склав 4,3 тис. грн. Бюджет міста є бюджетом-донором, щорічно перераховуючи до ДБУ кошти у вигляді реверсної дотації.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
З початку 2019 року консолідований борг Вінницької міської ради скоротився на 23%. Це було наслідком планового погашення частини кредитів, залучених комунальними підприємствами, зміцненням курсу гривні та погашення банківських кредитів. Враховуючи підписання кредитної угоди між містом та одним із державних банків, агентство прогнозує збільшення обсягу прямого боргу до прийнятних значень (враховуючи умова запозичень).

На думку агентства, вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається помірним – економічний комплекс міста наразі є достатньо диверсифікованим та в добрій мірі адаптувався до ризиків, що виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Вінниця, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua