Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «СБЕРБАНК» на рівні uaAA+

02.01.2020
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «СБЕРБАНК» на рівні uaAA+ з прогнозом «негативний» та виведенням рейтингу з Контрольного списку. Також було підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів на рівні «5+» (відмінна надійність).

Завдяки додатковому нарощенню статутного капіталу, а також отриманню прибутку за 9 місяців 2019 року, капіталізація Банку підтримується на високому рівні. Станом на 01.10.2019 р. фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу відповідало вимогам регулятора та більше ніж у 5 разів перевищувало мінімально необхідне значення. За підсумками проведеного Національним банком стрес-тестування, здійснені АТ «СБЕРБАНК» заходи протягом аналізованого періоду забезпечили установі достатній обсяг капіталу як за базовим макроекономічним сценарієм, так і за несприятливим сценарієм. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності (в тому числі коефіцієнту покриття ліквідністю LCR, який впроваджено регулятором з початку 2019 року) також з суттєвим запасом перевищують мінімально допустимі, встановлені НБУ. Рівень покриття поточних зобов’язань високоліквідними активами (швидка ліквідність) перебував на рівні понад 420% станом на кінець ІІІ кварталу 2019 року, що свідчить про дуже високу здатність установи розраховуватись за власними зобов'язаннями.

Динаміка чистого операційного доходу АТ «СБЕРБАНК» в 2019 році була відносно стабільною. У свою чергу, суттєве нарощення власного капіталу сприяє економії на процентних витратах та відповідно дозволяє підтримувати показники ефективності діяльності на високому рівні. Так, за підсумками січня-вересня 2019 року рівень покриття адміністративних витрат отриманим чистим операційним доходом (коефіцієнт ефективності діяльності) становив 240%. У аналізованому періоді банку вдалося відновити прибуткову діяльність – часткове погашення клієнтами проблемної заборгованості за кредитами, а також курсова переоцінка валютних позик, сприяли розформуванню частки резервів під активні операції, що, в свою чергу, сприяло отриманню додатного фінансового результату. Чистий прибуток банківської установи за підсумками 9 місяців 2019 року склав 94 млн грн.

Підтвердження рейтингів АТ «СБЕРБАНК» з виведенням з Контрольного списку обумовлено високими показниками капіталізації, ліквідності та ефективності діяльності, міцними ринковими позиціями, а також диверсифікацією напрямів інвестування коштів та джерел залучення ресурсів. Окрім того, при оновленні рейтингів було враховано значний обсяг фінансування від пов’язаних структур. У той же час, зберігається концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість до кредитного ризику. Також на рейтинги банку впливає невизначеність стратегії розвитку (враховуючи введені санкції НБУ), збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «СБЕРБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2016-2018 рр. та 9 місяців 2019 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua