Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Черкаси

21.12.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу міста Черкаси на рівні uaВВВ з прогнозом «стабільний», а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invВВВ+.

Такі рівні рейтингів відображають
достатню спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями та достатню інвестиційну привабливість. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

При оновленні рейтингів було враховано:
1.Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Місто Черкаси має достатньо диверсифіковану економіку та потужний промисловий комплекс. Основу промисловості формують підприємства хімічної, деревообробної, харчової промисловості та машинобудування. У місті ведуть діяльність понад 120 промислових підприємств. МСБ представлений майже 4 тис. підприємств та 15,5 тис. підприємців. У першому півріччі 2019 року, проти аналогічного періоду попереднього року, обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 3,1% та склав 13,9 млрд грн, роздрібний та зовнішньоторговельний товарооборот зросли на 26% (до 3,9 млрд грн) та 31% (до 289,1 млн дол. США) відповідно. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу (у т. ч. в перерахунку на душу населення) перевищують або є співставними із середніми по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівняння з іншими містами країни
У місті Черкаси локалізовані ключові органи державної влади регіону. Окрім того, місто має добру логістику, значну кількість різнопрофільних навчальних закладів та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
За результатами І півріччя 2019 року бюджет міста був виконаний з профіцитом в сумі 38,4 млн грн. Основу доходів бюджету складають податкові надходження – їх частка у загальних доходах бюджету міста за відповідний період склала 57%. Такі надходження є диверсифікованими, як за платниками, так і галузями, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. За показником бюджетної забезпеченості м. Черкаси продовжує випереджати середній показник по країні.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
У міста є потреба у залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства. Частина витрат на розвиток капітальної інфраструктури фінансується за рахунок кредитних (кошти МФО) коштів, отриманих комунальними підприємствами під гарантії міста. Протягом січня-червня 2019 року обсяг консолідованого боргу Черкаської міської ради зменшився на 50,8 млн грн (або 8,9%) – до 522,7 млн грн в еквіваленті станом на 01.07.2019 р, що було результатом зміцнення національної валюти, а також планового погашення окремих кредитів. Рівень консолідованого боргового навантаження бюджету міста є помірним.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua