Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Суми

18.12.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Суми на рівні uaА- з прогнозом «стабільний» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА-.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

При оновленні рейтингів було враховано:
1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Місто Суми має досить потужний промисловий комплекс, що надає додаткові конкурентні переваги серед інших міст України. У І півріччі 2019 року проти аналогічного періоду попереднього року спостерігалось подальше зростання низки показників соціально-економічного розвитку: обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 2,5% до 11,3 млрд грн, освоєних капітальних інвестицій на 27,6% - до 1,3 млрд грн, роздрібний товарооборот на 18,9% - до 3,5 млрд грн, обсяг виконаних будівельних робіт на 10,2% - до 404,6 млн грн. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу міста (у т. ч. в перерахунку на душу населення) перевищують або відповідають середнім по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни
У Сумах локалізовані ключові органи державної влади регіону. Окрім того, місто має добру логістику, значну кількість навчальних закладів (за різними профілями), та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
За січень-червень 2019 року до бюджету м. Суми надійшло 1,6 млрд грн, при цьому, власні доходи за відповідний період збільшились на 7,7%. Надходження до бюджету міста Суми є помірно диверсифікованими за джерелами та платниками. Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) м. Суми є вищим за середній по країні, через що бюджет міста залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію - 55,5 млн грн за січень-червень 2019 року, що на 27,3% більше ніж в аналогічному періоді 2018 року.

4.Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
На думку Агентства, вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається помірним – промисловий комплекс частково адаптувався до ризиків, що виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ. Співвідношення прямого боргового навантаження до планового обсягу власних доходів бюджету м. Суми на 2019 рік становило 4,3% (станом на 01.07.2019), що на 0,7 в. п. менше за показник на 01.01.2019 р.

5. Дії місцевої влади в напрямі підвищення інвестиційного потенціалу міста
Наразі, за участі фахівців та громадськості, ведеться робота із розробки Стратегії розвитку м. Суми до 2027 року. З 2011 року запроваджено порядок подання, розгляду та відстеження інвестиційних проектів за принципом «Єдиного інвестиційного вікна». Функціонує Рада з питань залучення інвестицій в економіку м. Суми при міському голові. З метою забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку, активізації економічного розвитку та підвищення інвестиційної привабливості міста Сумська міська рада створила Індустріальний парк «Суми» та затвердила концепцію його розвитку. Наказом Мінекономрозвитку від 04.12.2018 р. № 1828 індустріальний парк «Суми» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Суми, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua