Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг облігацій ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» серії B на рівні uaBBB-

10.12.2019
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» серії В на рівні uaВВВ-, прогноз «стабільний».

За підсумками 9 місяців 2019 року компанія отримала доходи на суму 315 млн грн, з яких майже 70% отримано у вигляді дивідендів від дочірніх структур (енергопостачальні компанії). Додатковими складовими надходжень виступали доходи від продажу цінних паперів, а також доходи у вигляді відсотків за наданими коштами на умовах субординованого боргу. Загальні витрати ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» за січень-вересень поточного року склали 100,4 млн грн, з яких майже 97% – витрати за операціями купівлі цінних паперів. Інші витрати пов’язані переважно з обслуговуванням облігацій власного боргу. Як наслідок, за підсумками 9 місяців 2019 року компанія отримала чистий прибуток в сумі майже 215 млн грн (проти прибутку 58,4 тис. грн за 2018 рік), що сприяло суттєвому нарощенню власного капіталу установи. Разом з цим фінансовому результату притаманні суттєві коливання, що обумовлено специфікою діяльності емітента.

Рішення про публічне розміщення облігацій серії В прийнято Загальними зборами учасників ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (Протокол зборів учасників від 14.03.2016 р.). Мета емісії – інвестування в ліквідні цінні папери підприємств електроенергетичної галузі, металургійної галузі, готельного господарства, а також підприємств, що надають фінансові послуги.

Підтвердження кредитного рейтингу боргового інструменту обумовлено достатнім рівнем покриття заборгованості за розміщеними облігаціями власним капіталом, а також наявністю поручителя ПрАТ «Кіровоградобленерго» (кредитний рейтинг uaBBB), який є природним монополістом з розподілу електроенергії на території Кіровоградської області. Разом з цим концентрація інвестицій емітента за окремими видами цінних паперів зберігається високою, що наражає на ризики у разі невиконання одним із контрагентів своїх зобов’язань. Крім того, емітент здійснює діяльність на фінансовому ринку, що характеризується підвищеною чутливістю до впливу кризових явищ, зокрема при наявній нестабільній політичній та економічній ситуації в країні. Д

ля проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА», в тому числі: фінансова звітність за період 2016 2018 рр. та 9 місяців 2019 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua