Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Харків

19.11.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaА+ з прогнозом «стабільний» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invАА

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу протягом 12 місяців.

При оновленні рейтингів було враховано:

1.Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Місто Харків має потужний промисловий комплекс та одну з найбільших і диверсифікованих економік серед інших міст України. Впродовж аналізованого періоду спостерігалось подальше зростання ключових показників соціально-економічного розвитку: за І півріччя 2019 року обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 2,2%, освоєних капітальних інвестицій – на 13,7%, роздрібний товарооборот - на 16,2%. З початку року у місті введено в експлуатацію 81,2 тис. м2 житла. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу міста (у т. ч. в перерахунку на душу населення) перевищують або відповідають середнім по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни
У Харкові локалізовані ключові органи державної влади регіону. Місто має добру логістику, значну кількість навчальних закладів (за різними профілями), та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
Бюджет міста Харків за результатами І півріччя 2019 року виконано з профіцитом у сумі 429,7 млн грн, а загальні надходження до бюджету міста за відповідний період склали 11,5 млрд грн. Власні доходи бюджету міста проти відповідного періоду 2018 року збільшились на 20,1% – до 5,4 млрд грн; частка податкових надходжень у структурі власних доходів міста за січень-червень 2019 року склала 94%. При цьому зазначені надходження диверсифіковані за платниками та джерелами, що забезпечують відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Рівень бюджетної забезпеченості у січні-червні 2019 року склав 3,7 тис. грн, та перевищує середнє значення для місцевих бюджетів. Бюджет міста залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
У міста є потреба у залученні додаткового фінансування, в тому числі на модернізацію об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства. Це вже призвело до залучення значного обсягу боргового фінансування комунальним сектором міста та відповідного збільшення обсягу консолідованого боргу у попередніх періодах. При цьому, у 2019 році зростання обсягу запозичень будо незначним, а у відносних значеннях рівень консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету (без врахування трансфертів) знизився з 20,8% на початок 2019 року до 18,0% станом на 01.07.2019 р. На думку агентства, вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається помірним – промисловий комплекс в значній мірі адаптувався до ризиків, що виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ.

Михайло Фатєєв, заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради прокоментував рішення збереження рейтингу: «Рівень кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості міста Харків свідчить про значні досягнення міста, як надійного позичальника та партнера для інвесторів. Міська влада створює сприятливі умови для ведення бізнесу, а незалежні оцінки від авторитетних рейтингових агентств є додатковим підтвердженням ефективності таких кроків. Ми і надалі будемо підтримувати політику максимальної прозорості та намагатимемось забезпечувати ефективне управління, зважену бюджетну політику, високий рівень участі бюджету у розвитку міста, а також позитивну динаміку ключових економічних та соціальних показників».

Віктор Шулик, директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating, підкреслив: «Впродовж аналізованого періоду основні показники соціально-економічного розвитку міста демонстрували позитивну динаміку, що забезпечувало зростання надходжень до бюджету та, відповідно, спроможності міста в частині фінансування видатків розвитку. Харків має потужний промисловий комплекс та диверсифіковану економіку, яка значною мірою адаптувалась до впливу зовнішніх шоків. При цьому, міська влада проводить зважену фінансову політику, підтримуючи показники ліквідності бюджету та боргового навантаження на прийнятному рівні. В той же час, потреба в оновленні капітальної бази міського господарства залишається суттєвою, що в перспективі потребуватиме значного фінансування відповідних видатків та є основою причиною посилення зацікавленості міста та комунальних підприємств у залученні нових запозичень».

ІBI-Rating – найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування. Єдине агентство в Україні, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua