Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниці

17.07.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaА з прогнозом «стабільний» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА+.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Вінниця має диверсифіковану економіку, що забезпечує стабільні надходження до бюджету. У 2018 році спостерігалось подальше зростання низки показників соціально-економічного розвитку: обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 16,6% до 31,5 млрд грн, освоєних капітальних інвестицій - на 20,6% до 5,0 млрд грн; роздрібний товарооборот – на 14,4% до 7,7 млрд грн, зовнішньоторговельний оборот – на 34,7% до 1,43 млрд дол. США, обсяг виконаних будівельних робіт – у 2,0 рази до 4,5 млрд грн. За 2018 рік у місті введено в експлуатацію 113,5 тис. м2 житла, що у перерахунку на 1 жителя на 48% перевищує відповідний показник по Україні. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу міста (у т. ч. в перерахунку на душу населення) перевищують середні данні по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни

У Вінниці локалізовані ключові органи державної влади регіону. Окрім того, місто має добру логістику, значну кількість навчальних закладів (за різними профілями), та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. Конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. При цьому, активне залучення локальних та іноземних інвестицій, а також політика максимальної прозорості по відношенню до бізнесу з боку місцевої влади, позитивно впливає на інвестиційний клімат в регіоні, а також на економічний, кадровий та соціальний потенціал міста.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

За результатами 2018 року доходи бюджету міста збільшились на 9,4% до 4,7 млрд грн, що було забезпечено зростанням надходжень від власних джерел на 22,2% до 2,7 млрд грн за одночасного скорочення на 4,0% до 2,0 млрд грн – трансфертів з бюджетів вищих рівнів. Частка податкових доходів у структурі бюджету міста склала 49,2%, такі надходження є диверсифікованими за платниками та галузями, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Рівень бюджетної забезпеченості продовжує перевищувати середнє значення по країні та у 2018 році склав 7,3 тис. грн. Бюджет міста залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію – 81,8 млн грн у 2018 році, проти 46,9 млн грн у 2017 році. У 2018 року бюджет міста виконано з профіцитом у сумі 90,7 млн грн, незважаючи на зростання капітальних видатків, обсяг яких складає четверту частину видатків бюджету міста.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників

У міста є потреба у залученні додаткового фінансування, в тому числі на модернізацію об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства, що призводить до збільшення обсягу консолідованого боргу. У 2018 році міська влада не виходила на ринок запозичень та має намір залучити кредитні кошти у 2019 році. У разі виконання планів із залучення кредитів, показник консолідованого боргового навантаження на кінець поточного року перебуватиме в межах 9% та продовжуватиме відповідати низькому рівню боргового навантаження. На думку агентства, вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається помірним – економічний комплекс міста наразі є достатньо диверсифікованим та в достатній мірі адаптувався до ризиків, що виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Вінниця, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua