Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Біла Церква

17.07.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Біла Церква на рівні uaВВВ+ з прогнозом «стабільний» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА–.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

Дмитро Задесенець, директор муніципального департаменту рейтингового агентства IBI-Rating, підкреслив: «Біла Церква має досить потужний промисловий комплекс, відмінний логістичний і туристичний потенціал, а також помірно диверсифіковану економіку, що забезпечує позитивну динаміку надходжень до бюджету і його фінансові можливості. Міська влада проводить зважену фінансову політику, підтримуючи показники ліквідності бюджету та боргового навантаження на прийнятному рівні. При цьому, ключові підприємства міста все ще є уразливими до стабільності ринків збуту, а потреба в оновленні капітальної бази міського господарства залишається значною, що може призвести до посилення активності міста та комунальних підприємств на ринку запозичень у середньостроковій перспективі».

Олександр Прилуцький, директор КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» зазначив: «Одним з пріоритетних напрямів діяльності Агенції та міської ради залишається підтримка розвитку малого та середнього бізнесу й створення сприятливого інвестиційного середовища. За даних умов саме інвестиційні ресурси здатні забезпечити формування сучасної інфраструктури як в комунальному секторі так і в бізнесі. Насамперед, це стосується розбудови мультимодального комплексу на базі КП «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», створення бізнес-хабу для повноцінної реалізації бізнес-інкубаційних та акселераційних програм та інші проекти, які є невід'ємною частиною політики розвитку майже кожного європейського міста».

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Біла Церква має диверсифіковану економіку, що надає додаткові конкурентні переваги перед іншими містами України. За даним ЄДР, в місті зареєстровано понад 3 тис. підприємств та майже 12 тис. приватних підприємців. У 2018 році спостерігалось подальше зростання низки показників соціально-економічного розвитку: обсяг освоєних капітальних інвестицій у порівнянні з 2017 роком зріс на 76% до 1 млрд грн, роздрібний товарооборот - на 16,7% до 4,3 млрд грн, обсяг виконаних будівельних робіт – на 24,7% до 0,31 млрд грн. Середня заробітна плата хоча і зросла майже на чверть за останній рік, однак залишається нижчою, ніж у середньому по країні. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу міста (у т. ч. в перерахунку на душу населення) відповідають середнім по країні значенням, проте поступаючись аналогічним показникам м. Києва та низки обласних промислових центрів.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни

Біла Церква має відмінну логістику, значну кількість навчальних закладів (за різними профілями) та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. У місті функціонує 2 індустріальні парки, загальною площею близько 50 га, а також розташовані ключові регіональні інституції з надання адміністративних послуг (ЦНАП, дозвільний центр). Конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є помірною, на відміну від м. Києва та окремих обласних центрів. Водночас, спостерігається певна конкуренція за трудові ресурси з боку Києва, що обумовлено відносною близькістю столиці до міста.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

У порівнянні з 2017 роком загальні надходження до бюджету міста зросли на 7,2% та склали 1,98 млрд грн. Власні доходи бюджету міста за відповідний період збільшились на 17,2% – до 0,9 млрд грн, а частка податкових надходжень у їх структурі склала 91%. Зазначені надходження достатньо диверсифіковані за платниками та джерелами, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Рівень бюджетної забезпеченості у 2018 році склав 4,3 тис. грн, що є дещо нижчим за середнє значення для місцевих бюджетів. Бюджет міста залишається залежним від фінансування з бюджетів інших рівнів, оскільки такі надходження дозволяють фінансувати значну частину видатків соціального спрямування. У 2018 року бюджет міста виконано з дефіцитом у сумі 11,7 млн грн, що зумовлено значним обсягом капітальних видатків у відповідному періоді (255,4 млн грн у 2018 році проти 173,5 млн грн у 2017 році). Такий дефіцит було профінансовано за рахунок залишків коштів, що призвело до скорочення ліквідності бюджету (4,4% на кінець 2018 року, проти 4,8% на кінець 2017 року).

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників

За 2018 рік рівень консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету (без врахування трансфертів) зріс на 1,1 в. п. та на 01.01.2019 р. становив 4,1%. У міста є потреба у залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства, що може призвести до залучення значного обсягу боргового фінансування комунальним сектором міста та відповідного збільшення обсягу консолідованого боргу у середньостроковій перспективі.

На думку агентства, вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається значним. Незважаючи та не, що промисловий комплекс частково адаптувався до ризиків, які виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ, проте трансформаційні процеси одного з ключових виробничих підприємств (ПрАТ «Росава») можуть чинити значний вплив на дохідну частину бюджету міста, функціонування суміжних галузей локальної економіки та рівень розрахунків за комунальні послуги.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Біла Церква, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua