Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA– з прогнозом «у розвитку»

01.07.2019
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA– з прогнозом рейтингу «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом та станом на початок квітня 2019 року банк посідав 19 місце за розміром активів серед 77 банків України. Єдиним акціонером банку виступає компанія «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед», яка опосередковано належить Віктору Пінчуку. Регіональна мережа представлена 36 відділеннями у 8 областях України. Банк має досить велику клієнтську базу, розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу, а також виступає одним з банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат компенсації клієнтам неплатоспроможних фінансових установ – за два роки банк виплатив компенсації клієнтам понад десяти збанкрутілих фінансових установ. Протягом аналізованого періоду банк активно розвивав гривневе роздрібне кредитування та кредитування клієнтів агробізнесу.

Зниження рівнів регулятивного капіталу та відповідно нормативу адекватності регулятивного капіталу у минулому році було обумовлено збільшенням сформованих резервів під кредити декількох боржників, яке стало наслідком виконання рекомендацій Національного банку, в тому числі за підсумками стрес-тестування. Завдяки вжитим акціонером та керівництвом банку заходів, станом на початок поточного року регулятивний капітал було збільшено до необхідного рівня – акціонером було перераховано кошти на збільшення статутного капіталу та врегульовано заборгованість за окремими проблемними позичальниками, що дозволило розформувати частку резервів та сприяло скороченню від’ємного фінансового результату 2018 року тощо. У І кварталі 2019 року акціонером були внесені додаткові кошти для подальшої реєстрації у статутний фонд Банку. Відповідно внаслідок вжитих заходів регулятивний капітал станом на початок квітня 2019 року становив 877 млн. грн., а значення нормативу адекватності капіталу (Н2) перевищило 12%. Відповідно спостерігалось покращення і інших нормативів банківської установи.

Основні показники ефективності діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» зберігаються невисокими та суттєво залежать від якості активів, а також результату торговельних операцій, проте мають позитивну динаміку порівняно з минулими роками. Фінансовий результат 2018 року, підтверджений аудиторським висновком за МСФЗ становив (-)551,5 млн грн. За підсумками І кварталу 2019 року чистий фінансовий результат також мав від’ємне значення (-486 млн грн), що, насамперед, обумовлено витратами на формування значних резервів під знецінення кредитів. Водночас, за І квартал 2019 року банк отримав операційний прибуток до відрахувань в резерви, що у відповідності до фінансової звітності склав 150,1 млн грн. Операційний прибуток до відрахувань в резерви за 2018 рік склав 289,6 млн грн.

Підтвердження рейтингів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено позитивною динамікою розвитку роздрібного кредитування та кредитування клієнтів агропромислового сектору, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, наявністю розвиненої регіональної мережі та картковим бізнесом, що сприяє нарощуванню клієнтської бази та зміцненню позицій на банківському ринку, а також фінансовою підтримкою з боку власника. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає збереження значної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, суттєву частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також неповну збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. В свою чергу, слід зазначити, що банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності установи.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2016-2018 рр. та 5 місяців 2019 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua