Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Черкаси

05.06.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу міста Черкаси на рівні uaВВВ з прогнозом «стабільний», а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invВВВ+.

Такі рівні рейтингів відображають достатню спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями та достатню інвестиційну привабливість. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

При оновленні рейтингів було враховано:

1.Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Місто Черкаси має достатньо диверсифіковану економіку та потужний промисловий комплекс. Основу промисловості формують підприємства хімічної, деревообробної, харчової промисловості та машинобудування. У місті ведуть діяльність понад 120 промислових підприємств. МСБ представлений майже 4 тис. підприємств та 15,5 тис. підприємців. У 2018 році обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 15,7% та склав 28,0 млрд грн, обсяг освоєних капітальних інвестицій збільшився на 10% – до 2,6 млрд грн, роздрібний та зовнішньоторговельний товарооборот - на 16,3% до 6,9 млрд грн. та на 24,1% до 486,1 млн дол. США відповідно. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу (у т. ч. в перерахунку на душу населення) вище або відповідають середнім по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівняння з іншими містами країни

У місті Черкаси локалізовані ключові органи державної влади регіону. Окрім того, місто має добру логістику, значну кількість навчальних закладів (за різними профілями), та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

У 2018 році бюджет міста виконано з дефіцитом у сумі 8,5 млн грн. Власні доходи бюджету міста проти 2017 року збільшились на 17,5% – до 1,8 млрд грн (93,2% від плану). Основу доходів бюджету складають податкові надходження, частка яких в структурі доходів становить 50%. Такі надходження є диверсифікованими, як за платниками, так і галузями, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Рівень бюджетної забезпеченості у 2018 році склав 6,2 тис. грн. Бюджет міста залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію (42,2 млн грн за 2018 рік).

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників

У міста є потреба у залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства. Через обмеженість власних фінансових ресурсів, частина витрат на розвиток капітальної інфраструктури фінансується за рахунок кредитних коштів МФО. У 2018 році обсяг консолідованого боргу знизився на 3,5% до 573,5 млн грн, а рівень консолідованого боргового навантаження скоротився на 4,8% до 32,1% на 01.01.2019 р.

Дмитро Задесенець, директор муніципального департаменту рейтингового агентства IBI-Rating, підкреслив: «Вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається помірним – промисловий комплекс в значній мірі адаптувався до ризиків, що виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ, хоча окремі великі підприємства міста все ще є вразливими».

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент 
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua