Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг облігацій ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» серії B на рівні uaBBB-

03.06.2019
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» серії В на рівні uaВВВ-, прогноз «стабільний». Підтвердження кредитного рейтингу боргового інструменту обумовлено наявністю поручителя ПрАТ «Кіровоградобленерго» (кредитний рейтинг uaBBB), який є природним монополістом з розподілу електроенергії на території Кіровоградської області. Разом з цим концентрація інвестицій емітента за окремими видами цінних паперів є високою, що наражає на великі ризики у разі невиконання одним із контрагентів своїх зобов’язань. Крім того, емітент здійснює діяльність на фінансовому ринку, що характеризується підвищеною чутливістю до впливу кризових явищ, зокрема при наявній нестабільній політичній та економічній ситуації в країні.

За підсумками 2018 року Компанія спрацювала із незначним прибутком в сумі 58,4 тис. грн. В свою чергу, у І кварталі 2019 року чистий фінансовий результат був від’ємним та становив (-)33,9 тис. грн. Фінансовому результату Компанії притаманні суттєві коливання, що обумовлено специфікою діяльності емітента – основними складовими доходів та витрат виступають надходження та витрати, що пов’язані з операціями купівлі-продажу цінних паперів.

Рішення про публічне розміщення облігацій серії В прийнято Загальними зборами учасників ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (Протокол зборів учасників від 14.03.2016 р.). Мета емісії – інвестування в ліквідні цінні папери підприємств електроенергетичної галузі, металургійної галузі, готельного господарства, а також підприємств, що надають фінансові послуги.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу облігацій емітента у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) емітента або поручителя, збільшення концентрації портфеля цінних паперів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА», в тому числі: фінансова звітність за період 2016 2018 рр. та 3 місяці 2019 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua