Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АТ «БТА БАНК» на рівні uaA

25.03.2019
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БТА БАНК» на рівні uaA, прогноз «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

АТ «БТА БАНК» працює на ринку банківських послуг з 1992 року та відноситься до групи банків іноземних банківських груп відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банківської установи є АТ «БТА Банк» (Казахстан), кінцевим бенефіціаром виступає громадянин Республіки Казахстан – Ракішев Кенес. За підсумками 2018 року серед 77 банківських установ України АТ «БТА БАНК» посіло 68 позицію за розміром активів та коштів юридичних осіб, 65 – за розміром коштів населення, 40 – за розміром балансового капіталу, а також 59 місце – за обсягом отриманого фінансового результату. Станом на початок 2019 року банк обслуговував 10 тис. клієнтів, в тому числі 8,6 тис. фізичних осіб.

Регулятивний капітал установи відповідає встановленим вимогам регулятора та станом на початок 2019 року становив 351,7 млн грн. Враховуючи суттєве скорочення кредитного портфеля у минулому році та інвестування коштів у безризикові активи (державні цінні папери), значення нормативу адекватності регулятивного капіталу перевищує 110% (при мінімально необхідних 10%). Значення нормативів ліквідності свідчать про високу здатність АТ «БТА БАНК» розраховуватись за власними зобов’язаннями – фактичні значення нормативів Н4, Н5 та Н6 станом на 01.01.2019 р. у декілька разів перевищували мінімально необхідні та перебували на рівні 190-260%. Також слід зазначити, що АТ «БТА БАНК» із значним запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку поточного року. Показники ефективності діяльності обмежуються скороченням обсягу доходних активів та посиленням ринкових факторів. В свою чергу операційна діяльність АТ «БТА БАНК» у 2018 році зберігалась прибутковою, а чистий фінансовий результат за минулий рік склав майже 5 млн грн.

Рейтинги банку підтримуються достатніми показниками капіталізації, диверсифікацією ресурсної бази у розрізі кредиторів, а також високими показниками ліквідності. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає на поточний час невизначеність подальшого розвитку банківської установи, зниження диверсифікації джерел доходів з огляду на суттєве скорочення кредитного портфеля. Додатково на рівень рейтингів впливає збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БТА БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2016-2018 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua