Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA- з позитивним прогнозом

02.07.2018
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA- з прогнозом рейтингу «позитивний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом та станом на початок квітня 2018 року банк посідає 21 місце за розміром активів серед 84 банків України. Єдиним акціонером банку виступає компанія «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед», яка опосередковано належить Віктору Пінчуку. Регіональна мережа представлена 39 відділеннями у 9 областях України. Банк має досить велику клієнтську базу, розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу, а також виступає одним з банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат компенсації клієнтам неплатоспроможних фінансових установ – за два роки банк виплатив компенсації клієнтам понад десяти збанкрутілих фінансових установ. Протягом аналізованого періоду банк активно розвивав гривневе роздрібне кредитування та кредитування клієнтів агробізнесу.

Підтвердження кредитного рейтингу з прогнозом «позитивний» та рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, наявністю розвиненої регіональної мережі та картковим бізнесом, що сприяє нарощуванню клієнтської бази та зміцненню позицій на банківському ринку, а також фінансовою підтримкою з боку власника. Так у ІІІ кварталі минулого року акціонером було перераховано кошти для збільшення статутного капіталу на суму 1,2 млрд грн. Наразі кошти обліковуються на рахунку внесків за незареєстрованим статутним капіталом; процес погодження реєстрації збільшення капіталу знаходиться на фінальній стадії. Також акціонер ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» уклав договори поруки з банком, за якими прийняв зобов’язання гарантувати виконання проблемними боржниками Банку зобов’язань за кредитними договорами на суму 13,7 млн дол. США, та розмістив в банківській установі відповідну суму грошового покриття. Акціонер має намір до кінця року конвертувати ці гарантійні депозити до статутного капіталу під час наступної емісії акцій. Додатково слід зазначити, що за рахунок диверсифікації ресурсної бази та зменшення запозичень від населення, банк позбувся статусу «ощадний», що скасовує необхідність у дотриманні підвищених вимог за окремими нормативами.

Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає збереження значної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, суттєву частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також неповну збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. В свою чергу, слід зазначити, що банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності установи.

Основні показники ефективності діяльності банку зберігаються невисокими та суттєво залежать від якості активів та результату торговельних операцій. За підсумками 2017 року чистий операційний дохід мав додатне значення та становив 362,5 млн грн; коефіцієнт ефективності діяльності при цьому досяг позначки майже 96%. В свою чергу, через зменшення чистого процентного доходу та отримання від’ємного результату від переоцінки довгої валютної позиції при ревальвації гривні у І кварталі 2018 року чистий операційний дохід становив (-) 50,4 млн грн, що разом із відносно стабільним обсягом адміністративних витрат зумовило від’ємні значення коефіцієнту ефективності діяльності та пояснює чистий збиток за цей період у розмірі 116,8 млн грн.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2015-2017 рр. та 3 місяці 2018 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua