Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг міста Одеси на рівні uaA

02.07.2018
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Одеси на рівні uaA, зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Одеси обумовлений значенням міста як економічного центру південної частини України, транспортного морського вузла, диверсифікацією економічного комплексу міста, збереженням високих показників соціально-економічного розвитку, частина з яких дорівнює, або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця.

Розвиток м. Одеси у 2017 році продовжував перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країні, яка знаходиться у стадії відновлення та в умовах політичної нестабільності. В зазначених умовах економіка міста з 2016 року демонструє поступове відновлення, що супроводжується зростанням обсягів реалізації промислової продукції, у т. ч. на експорт, освоєних капітальних інвестицій, виконаних будівельних робіт, введення в експлуатацію житла, роздрібного товарообороту, а також кількості туристів.

Зростання економіки міста та середньомісячної заробітної плати, зміни бюджетного законодавства в частині нормативів сплати податків до місцевих бюджетів, індексація оцінки вартості землі, розширення кола платників податків, зборів до бюджету міста, а також заходи з їх адміністрування дозволили м. Одесі і надалі збільшувати дохідну частину бюджету та підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

За результатами 2017 року обсяг надходжень до бюджету м. Одеси зріс порівняно із 2016 роком на 25,8% до 9 335,2 млн грн, чому сприяло зростання податкових (на 30,0% до 5 119,7 млн грн) та неподаткових (на 29,7% до 845,8 млн грн) надходжень, доходів від операцій з капіталом (на 6,2% до 180,5 млн грн), а також трансфертів з бюджетів вищих рівнів (на 19,8% до 3 188,9 млн грн). На противагу від попереднього року бюджет міста у 2017 році зведено з дефіцитом в сумі 928,9 млн грн, що стало наслідком збільшенням видатків місцевого бюджету на 38,5% до 10 264,1 млн грн, з них в 1,5 рази до 3 098,3 млн грн – капітальних видатків.

Щорічно збільшуються асигнування з бюджету міста на модернізацію інфраструктури та на заходи із енергоефективності, фінансування чого у т. ч. відбувається за рахунок кредитних коштів міжнародних та вітчизняних фінансових організацій, що має вплив на динаміку показника консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету. Консолідований борг Одеської міської ради протягом 2017 року збільшився на 40,5% та на 01.01.2018 р. становив 1 810,5 млн грн, його співвідношення до фактичних надходжень до бюджету у 2017 році (без урахування трансфертів) становило 29,5%, що є прийнятним значенням.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання дохідної частини бюджету м. Одеси, подальше зростання та перевищення показників соціально-економічного розвитку міста у розрахунку на одного мешканця над середніми по країні, скорочення консолідованого боргу міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, подальше погіршення політичної або економічної ситуації в Україні чи регіоні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Одеси, у тому числі: річна казначейська звітність, показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua