Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг м. Черкаси на рівні uaВВВ

07.06.2018
Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Черкаси на рівні uaВВВ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Черкаси відображає його значення як регіонального центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Черкас у 2017 році продовжує перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країні, яка знаходиться у стадії відновлення та в умовах політичної нестабільності. Зважаючи на це, економіка міста демонструє поступове зростання обсягів капітальних та прямих іноземних інвестицій, виконаних будівельних робіт та введення в експлуатацію житла. Розвиток ринку праці характеризувався подальшим зменшенням кількості зареєстрованих безробітних та зростанням заробітної плати.

Негативно на розвиток економіки міста в 2017 році вплинув вимушений простій найбільшого підприємства та платника податків до бюджету міста – ПАТ «Азот», що стало наслідком скорочення обсягів постачання природнього газу, який є основною сировиною для виробництва. Така ситуація мала визначальний влив на зменшення на 9,2% до 24,2 млрд грн обсягу реалізації промислової продукції у відносних цінах, на 15,5% до 159,0 млн дол. США - експортних операцій та збільшення в 12,3 разів до 76,6 млн грн заборгованості із виплати заробітної плати, співвідношення якої до середньомісячного фонду оплати праці залишається вищим за середній показник по Україні.

Частково падіння промислового виробництва було нівельовано підприємствами інших галузей.

Частина показників соціально-економічного розвитку міста продовжує дорівнювати або перевищувати середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, включаючи показник бюджетної забезпеченості, який у 2017 році був співставним з середнім показником по Україні.

За результатами 2017 року обсяг надходжень до бюджету м. Черкаси зріс порівняно із 2016 роком на 30,3% та становив 2 931,7 млн грн, чому сприяло збільшення податкових (+34,7%) та неподаткових надходжень (+18,0%), надходжень коштів за офіційними трансфертами (+28,9%). На відміну з попередніми двома роками бюджет м. Черкаси було зведено з дефіцитом в сумі 93,6 млн грн. 

У місті зберігається високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що обумовлює необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру. Джерелами фінансування капіталовкладень також виступають кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що має вплив на динаміку показника консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету, який протягом року зменшився на 12,4 п.п. та на 01.01.2018 р. становив 36,9% та є помірним значенням.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання дохідної частини бюджету м. Черкаси та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua