Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості Тернополя на рівні invА-

21.05.2018
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості міста Тернополя на рівні invА- (висока інвестиційна привабливість).

Підтверджений рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Тернополя обумовлений значенням міста як регіонального центру. Сприятливі природно-кліматичні умови та промисловий потенціал надають додаткові можливості для інвесторів, що обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, зокрема зношеністю інженерної та транспортних мереж, об‘єктів житлово-комунального господарства тощо. На сьогодні проводиться модернізація та реконструкція частини таких об‘єктів, що у т. ч. здійснюється коштом місцевого бюджету та міжнародних фінансових організацій. Відмічаються збільшення обсягів коштів, спрямованих на поліпшення інфраструктури міста та їх очікуване зростання у майбутньому, а також реалізація заходів із впровадження у громадському транспорті сучасних систем оплати та навігації.

Дії з підвищення рівня управлінської культури в місті та в частині покращення інвестиційного клімату, поряд з координацією дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста, створюють певний потенціал для зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки.

Обсяги інвестування в міську економіку протягом останніх років демонструють позитивну динаміку, на що певний вплив має збільшення капіталовкладень з місцевого бюджету. Показник освоєних капітальних інвестицій на душу населення у 2017 році збільшився в 1,6 рази до 13,8 тис. грн та є на 42% більшим за середній показник по Україні. Обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 18,7% до 17,8 млн дол. США та у розрахунку на одного мешканця залишається нижчим за середньоукраїнський показник, що є свідченням невисокої активності іноземних інвесторів.

Прийнятне боргове навантаження на місцевий бюджет надає можливість місту і надалі брати спільну участь в інвестиційних проектах, які у т. ч. реалізуються за кредитні кошти міжнародних фінансових інституцій та з якими місто має позитивний досвід співпраці.

Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини. Існує потенціал до збільшення кількості міських жителів за рахунок притоку населення з регіонів, а також має місце позитивний природний приріст.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Тернополя, у тому числі: казначейська звітність, данні щодо виконання програми соціально-економічного розвитку міста та бюджету міста, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua