Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні uaА+, з прогнозом «стабільний»

18.05.2018
Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харкова на рівні uaА+ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Харкова відображає значення міста як одного з великих міст України, регіонального ділового, культурного та освітнього центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення дохідної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Харкова у 2017 році продовжує перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країні, яка знаходиться у стадії відновлення та в умовах політичної нестабільності. Зважаючи на це, економіка міста демонструє поступове зростання обсягів реалізації промислової продукції, капітальних та прямих іноземних інвестицій, виконаних будівельних робіт та введення в експлуатацію житла. Розвиток ринку праці характеризувався подальшим зменшенням рівня безробіття, зростанням заробітної плати та міграційним приростом населення. Водночас, спостерігалось збільшення заборгованості із виплати заробітної плати, що відбулось за рахунок підприємств-банкрутів, при цьому співвідношення обсягу заборгованості до середньомісячного фонду оплати праці залишається вищим за середній показник по Україні.

Зберігається позитивна тенденція зростання основних показників соціально-економічного розвитку м. Харкова, більшість з яких або дорівнює, або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків та зборів, а також зміни бюджетного законодавства в частині нормативів сплати податків до місцевих бюджетів, індексація оцінки землі, зростання номінальної заробітної плати, заходи із адміністрування податків, зборів на місцевому рівні, а також покращення ділової активності дозволили м. Харкову і надалі збільшувати надходження до бюджету.

За результатами 2017 року обсяг надходжень до бюджету м. Харкова зріс порівняно із попереднім роком на 35,5% та становив 15 236,4 млн грн., з них власні надходження збільшились на 33,4% до 8 035,5 млн грн. Цьому сприяло зростання податкових (+33,2%) та неподаткових надходжень (+40,2%), доходів від операцій з капіталом (+13,1%), а також трансфертів з бюджетів вищих рівнів (+37,8%). На відміну від попередніх двох років бюджет міста зведено з дефіцитом сумі 643,0 млн. грн. Показник загальної ліквідності бюджету м. Харкова зменшився з 9,9% до 2,0% на 01.01.2018 р.

Фінансова політика влади м. Харкова дозволяє підтримувати показники боргового навантаження на прийнятному рівні: показник відношення прямого боргу до дохідної частини бюджету (без урахування трансфертів) на 01.01.2018 р. становив 4,5%, консолідованого – 14,8%. Консолідований борг сформований зобов‘язаннями Харківської міської ради перед Державним казначейством України за середньостроковими позичками, повернення яких має бути врегульовано на законодавчому рівні, за гарантією за кредитом, наданим МБРР комунальному підприємству під гарантії міської влади, а також заборгованістю комунальних підприємств за іншими кредитами, в т. ч. наданими міжнародними фінансовими організаціями.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання дохідної частини бюджету м. Харкова, перевищення середніх загальноукраїнських значень показників соціально-економічного розвитку; скорочення консолідованого боргу міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, подальше погіршення політичної або економічної ситуації в Україні чи регіоні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Харкова, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua