Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості міста Харкова на рівні invАА

18.05.2018
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості міста Харкова на рівні invАА (відмінна інвестиційна привабливість).

Рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Харкова обумовлений значенням міста як одного з великих міст України та регіонального ділового, культурного та освітнього центру. Вдалі природно-кліматичні умови, промисловий потенціал, які надають додаткові можливості для інвесторів, обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, зокрема зношеністю інженерної та транспортних мереж, об‘єктів житлово-комунального господарства тощо. На сьогодні проводиться модернізація та реконструкція частини таких об‘єктів у т. ч. за участю міжнародних фінансових організацій.

Дії з підвищення рівня управлінської культури в місті та в частині покращення інвестиційного клімату, висока консолідація гілок влади, наряду з координацією дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста, створюють потенціал для зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки.

Місто має певні додаткові можливості на фінансовому ринку за рахунок більш високого, ніж в інших містах України, розвитку фінансових інституцій та помірного боргового навантаження на місцевий бюджет. Міська влада проводить активні дії із покращення бізнес-клімату та умов для економічного розвитку, вільного надходження інвестицій, що в т. ч. відбувається шляхом удосконалення програмних документів. Міською радою затверджено Стратегію розвитку міста, яка визначає основні напрями та етапи розвитку міста до 2020 року.

Харкову притаманні високі показники соціально-економічного розвитку, деякі з них перевищують або дорівнюють середнім показникам по Україні у розрахунку на одного мешканця (реалізація промислової продукції, роздрібний товарооборот, введення в експлуатацію житла та бюджетна забезпеченість).

Активність іноземних інвесторів в місті є достатньою. В 2017 році спостерігалось зростання на 14,1 млн дол. США обсягу прямих іноземних інвестицій. Котрий рік поспіль збільшуються обсяги освоєних капітальних інвестицій, зокрема у 2017 році на 6,1% до 11,1 млрд грн.

Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, фінансовими установами, наявність всієї транспортної інфраструктури. Показники доходів населення знаходяться на рівні нижчому за середній рівень доходів по країні. Спостерігається збільшення наявного населення, що відбувається за рахунок міграційного притоку.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, перевищення всіх показників соціально-економічного розвитку на душу населення над загальнодержавним рівнем, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників розвитку міста, погіршення екологічної ситуації, скорочення обсягів інвестицій, подальший знос інфраструктури.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Харкова, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua