Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПрАТ «СК «РАРИТЕТ» на рівні uaA

26.03.2018
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПрАТ «СК «РАРИТЕТ» на рівні uaA, прогноз рейтингу «стабільний».

ПрАТ «СК «РАРИТЕТ» здійснює страхову діяльність з 1999 року. Акціонерами Компанії виступають 4 фізичні особи – резиденти України. Свою діяльність Страховик здійснює на підставі 17 ліцензій (5 обов'язкових і 12 добровільних видів страхування). За підсумками 9 місяців 2017 року ПрАТ «СК «РАРИТЕТ» займало такі позиції серед понад 260 учасників ринку страхування (non-life): активи – 50 місце; власний капітал – 44 місце; валові страхові премії – 43 місце; валові страхові виплати – 34 місце; страхові резерви – 52 місце. Також ПрАТ «СК «РАРИТЕТ» за підсумками січня-вересня 2017 року посіло 13 позицію за обсягом залучених премій за договорами медичного страхування.

За підсумками 2017 року ПрАТ «СК «РАРИТЕТ» залучило страхових платежів на загальну суму 59,1 млн грн, що на 3,4% перевищило показник 2016 року. Пріоритетним для Компанії видом страхування виступає медичне страхування. За підсумками минулого року Компанія здійснила страхові виплати на загальну суму 45 млн грн, що майже на чверть перевищило виплати здійснені протягом 2016 року та обумовлено структурою страхового портфеля та превалюванням в ньому медичного страхування. Динаміка зароблених страхових платежів в розрізі кварталів є відносно стабільною, основна діяльність зберігається прибутковою, втім в аналізованому періоді суттєвий вплив на фінансовий результат чинили витрати, що пов’язані з списанням з балансу фінансових інвестицій у цінні папери – чистий фінансовий результат за підсумками 2017 року був від’ємним та становив (-)15,6 млн грн.

Підтверджений рівень кредитного рейтингу обумовлений достатньою диверсифікацією активів, якими представлені страхові резерви та високими показниками капіталізації. Разом з цим, діяльності Компанії притаманна концентрація страхового портфеля за видами страхування, невисока диверсифікація розміщених депозитів в розрізі банківських установ, скорочення власного капіталу внаслідок отримання збитку від операцій з цінними паперами, а також збереження складної ситуації в економіці, що обмежує фінансові можливості населення і підприємств реального сектору. В свою чергу, Рейтингове агентство зазначає збереження високих показників платоспроможності – станом на 01.01.2018 р. фактичний запас платоспроможності перевищував нормативний майже в 4 рази.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПрАТ «СК «РАРИТЕТ», в тому числі: фінансова звітність за 2015-2017 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua