Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг міста Вінниці на рівні uaА- зі збереженням прогнозу «позитивний»

09.01.2018
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaА- із прогнозом «позитивний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Вінниці обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією економічного комплексу, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також помірним рівнем консолідованого боргового навантаження на бюджет міста за рівномірного графіку обслуговування і погашення боргу.

Прогноз «позитивний» обумовлений очікуванням продовження сталої динаміки зростання ключових показників соціально-економічного розвитку міста та надходжень до бюджету м. Вінниці за збереження помірного рівня боргового навантаження.

Розвиток м. Вінниці у 2017 році продовжує перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країні, яка знаходиться у стадії відновлення та в умовах політичної нестабільності. За цих процесів в місті, на тлі зростання середньомісячної заробітної плати та зменшення заборгованості із її виплати, спостерігалось скорочення чисельності наявного населення та середньооблікової кількості штатних працівників. Динаміка розвитку економіки міста другий рік поспіль супроводжується зростанням обсягів реалізації промислової продукції, у т. ч. на експорт, капітальних та прямих іноземних інвестицій, виконаних будівельних робіт та роздрібного товарообороту.

Зазначена тенденція, заходи з децентралізації, а також розширення кола платників податків, зборів до бюджету міста, дозволили м. Вінниці і надалі збільшувати доходну частину бюджету, підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні за збереження низького рівня концентрації надходжень до бюджету за платниками.

За результатами І півріччя 2017 року обсяг надходжень до бюджету м. Вінниці зріс порівняно із аналогічним періодом 2016 року на 40,1% до 1 952,1 млн грн. Цьому сприяло зростання на 38,4% до 855,4 млн грн податкових та на 62,4% до 145,4 млн грн неподаткових надходжень, на 27,3% до 17,6 млн грн – доходів від операцій з капіталом, а також на 39,3% до 929,4 млн грн – трансфертів з бюджетів вищих рівнів. Бюджет м. Вінниці зведено з профіцитом в сумі 52,9 млн грн, проти 85,0 млн грн роком раніше. Менший обсяг профіциту є наслідком збільшенням видатків місцевого бюджету на 45,2% до 1 899,2 млн грн, з них в 1,7 рази до 338,3 млн грн – капітальних видатків.

В місті зберігається зношеність основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що обумовлює необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру. Джерелами фінансування капіталовкладень також виступають кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що має вплив на динаміку показника консолідованого боргового навантаження на доходну частину бюджету. Консолідований борг Вінницької міської ради протягом І півріччя 2017 року зменшився на 10,2% та на 01.07.2017 р. становив 107,2 млн грн, його співвідношення до запланованої доходної частини бюджету на 2017 рік (без урахування трансфертів) на 01.07.2017 р. становило 5,5%, що є прийнятним значенням.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: казначейська звітність, планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста за І півріччя 2017 року та на 2017 рік, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua