Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості міста Одеси на рівні invA+

28.12.2017
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості міста Одеси на рівні invA+ (висока інвестиційна привабливість).

Підтверджений рівень рейтингу м. Одеси обумовлений значенням міста як економічного центру південної частини України. Високий природно-ресурсний потенціал міста, сформований вигідним географічним положенням та сприятливими природно-кліматичними умовами, створює конкурентні переваги та додаткові можливості для інвесторів. Місту, як і загалом Україні, притаманне лояльне екологічне законодавство з мінімальною кількістю обмежень. Існуючі екологічні проблеми, що створюють певний тиск на розвиток окремих видів бізнесу та позначаються на умовах проживання, у разі посилення можуть вплинути на реалізацію стратегічних планів розвитку.

Консолідація гілок місцевої влади, управлінський потенціал, високий ступінь розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, навіть за суттєвих показників зношеності, сприяють збереженню високих показників економічного розвитку, які мають потенціал до подальшого зростання в ряді секторів економіки.

Місто має певні додаткові можливості на фінансовому ринку за рахунок більш високого, ніж в інших містах України, розвитку фінансових інституцій та помірного боргового навантаження на місцевий бюджет. Міська влада проводить активні дії із покращення бізнес-клімату та умов для економічного розвитку, вільного надходження інвестицій в Одесу, що в т. ч. відбувається шляхом удосконалення програмних документів, а також проведення публічних заходів з зазначеної тематики.

Одесі притаманні високі показники соціально-економічного розвитку, деякі з них перевищують середні показники по Україні на душу населення (введення в експлуатацію житла, роздрібний та зовнішньоекономічний товарообіг, бюджетна забезпеченість). Активність іноземних інвесторів в місті є помірною, показник відношення прямих іноземних інвестицій на душу населення є в 1,7 рази менший, ніж в середньому по Україні та на 01.07.2017 р. становив 533 дол. США. Невисока активність іноземних інвесторів, компенсується збільшенням капітальних інвестицій підприємств та установ, темпи зростання чого у І півріччі 2017 року були вищими, аніж в середньому по Україні.

Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини, частина з яких має не лише національне, але й міжнародне значення.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста; подальше зростання та перевищення показників соціально-економічного розвитку у розрахунку на одного мешканця над середніми показниками по країні; покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників розвитку міста, погіршення екологічної ситуації, скорочення обсягів інвестицій, подальший знос інфраструктури.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Одеси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, казначейська звітність, показники соціально-економічного розвитку і бюджету міста, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua