Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг міста Одеси на рівні uaA

28.12.2017
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Одеси на рівні uaA зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Одеси обумовлений значенням міста як економічного центру південної частини України, диверсифікацією економічного комплексу міста, збереженням високих показників соціально-економічного розвитку, частина з яких або дорівнює або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця.

Розвиток м. Одеси у 2017 році продовжує перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країни, яка знаходиться у стадії відновлення та в умовах політичної нестабільності. За цих процесів в місті, на тлі зростання середньомісячної заробітної плати та рівня зайнятості, спостерігалось подальше відновлення економіки після спаду у 2014-2015 рр., зокрема темпи реалізації промислової продукції, у т. ч. на експорт, освоєння капітальних інвестицій, роздрібного товарообороту, виконаних будівельних робіт перевищили середні значення по країні.

Зазначена тенденція, заходи з децентралізації, а також розширення кола платників податків, зборів до бюджету міста, дозволили м. Одесі і надалі збільшувати доходну частину бюджету та підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

За результатами січня-червня 2017 року обсяг надходжень до бюджету м. Одеси зріс порівняно із аналогічним періодом минулого року на 27,8% до 4 562,3 млн. грн., чому сприяло зростання податкових на 33,7% до 2 399,5 млн. грн. та неподаткових надходжень на 24,1% до 358,9 млн. грн., доходів від операцій з капіталом на 21,9% до 107,7 млн. грн., а також трансфертів з бюджетів вищих рівнів на 21,4% до 1 696,1 млн. грн. Бюджет міста зведено з профіцитом в сумі 289,0 млн. грн., проти 781,7 млн. грн. роком раніше. Менший обсяг профіциту є наслідком збільшенням видатків місцевого бюджету на 53,2% до 4 273,5 млн. грн., з них в 3,5 раза до 762,9 млн. грн. – капітальних видатків.

В місті зберігається зношеність основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що обумовлює необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру. Джерелами фінансування капіталовкладень також виступають кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що має вплив на динаміку показника консолідованого боргового навантаження на доходну частину бюджету. Консолідований борг Одеської міської ради протягом І півріччя 2017 року зменшився на 5,6% та на 01.07.2017 р. становив 1 216,5 млн. грн., його співвідношення до запланованої доходної частини бюджету на 2017 рік (без урахування трансфертів) на 01.07.2017 р. становило 23,1%, що є прийнятним значенням.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Одеси, подальший рост та перевищення показників соціально-економічного розвитку міста у розрахунку на одного мешканця над середніми по країні, скорочення консолідованого боргу міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, подальше погіршення політичної або економічної ситуації в Україні чи регіоні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Одеси, у тому числі: річна казначейська звітність, показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua