Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг м. Суми на рівні uaА-

08.12.2017
Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Суми на рівні uaА- зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Суми відображає значення міста як регіонального центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Суми в 2017 році продовжував перебувати під впливом політичної та економічної нестабільності в країні, хоча в ряді сегментів економіки спостерігається поступове відновлення.

В зазначених умовах, економіка міста демонструвала поступове відновлення, що супроводжувалось зростанням обсягів реалізації промислової продукції, освоєних капітальних інвестицій, виконаних будівельних робіт та введення в експлуатацію житла.

Заходи з децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків та зборів, які були проваджені Урядом у 2015 році, а також зміни бюджетного законодавства в частині нормативів сплати податків до місцевих бюджетів, індексація оцінки землі, а також заходи із адміністрування податків, зборів на місцевому рівні, дозволили м. Суми й надалі збільшити надходження до бюджету, підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

Обсяг надходжень до бюджету м. Суми у І півріччі 2017 року зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 37,6% до 1 462,4 млн грн, річний план виконано на 53,8%. Цьому сприяло зростання податкових (+29,3% до 599,8 млн грн) та неподаткових надходжень (+21,4% до 67,8 млн грн), а також офіційних трансфертів (+46,5% до 792,4 млн грн). Бюджет міста зведено з профіцитом у сумі 14,9 млн грн, проти 119,5 млн грн роком раніше. Показник загальної ліквідності бюджету м. Суми, який на 01.07.2017 р. становив 25,8%, відповідає високому рівню.

Фінансова політика місцевої влади дозволяє підтримувати показники боргового навантаження на доходну частину бюджету м. Суми на низькому рівні: показник прямого та консолідованого боргового навантаження на 01.07.2017 р. становив 6,4% доходів бюджету (без трансфертів). Місцевий борг Сумської міської ради формують зобов‘язання перед NEFCO за кредитом, отриманим для реалізації інвестиційного проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми». Водночас, існують зобов‘язання перед Державним казначейством України за середньостроковими позичками, повернення яких має бути врегульовано на законодавчому рівні.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: стале зростання доходної частини бюджету м. Суми та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Суми, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua