Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні uaА+, з прогнозом «стабільний»

21.11.2017
Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харкова на рівні uaА+ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Харкова відображає значення міста як одного з великих міст України, регіонального ділового, культурного та освітнього центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Харкова у 2017 році продовжував перебувати під впливом політичної та економічної нестабільності в країні, хоча в ряді сегментів економіки спостерігається поступове відновлення. За цих процесів ринок праці м. Харкова продовжував демонструвати ознаки покращення, що супроводжувалось подальшим зменшення рівня безробіття та перебуванням його на низькому рівні, зростанням середньооблікової кількості штатних працівників та заробітної плати, а також міграційним приростом. Водночас, спостерігалось збільшення заборгованості із виплати заробітної плати, що відбулось за рахунок підприємств-банкрутів, при цьому співвідношення обсягу заборгованості до середньомісячного фонду оплати праці залишається вищим за середній показник по Україні.

Позитивні тенденції ринку праці є наслідком пожвавленням ділової активності в місті, ознаками чого виступали зростання обсягів виконаних будівельних робіт та введення в експлуатацію житла, освоєння капітальних інвестицій, реалізації промислової продукції, частина з якої була експортована, що поряд із зростанням імпортних поставок дозволило збільшити зовнішньоторговельний оборот підприємств міста.

Частина показників соціально-економічного розвитку м. Харкова продовжує дорівнювати або перевищувати середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків та зборів, які були проваджені Урядом у 2015 році, а також зміни бюджетного законодавства в частині нормативів сплати податків до місцевих бюджетів, індексація оцінки землі, а також заходи із адміністрування податків, зборів на місцевому рівні дозволили м. Харкову і надалі збільшити надходження до бюджету, підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

За результатами І півріччя 2017 року обсяг надходжень до бюджету м. Харкова зріс порівняно із аналогічним періодом минулого року на 38,4% та становив 7 475,8 млн. грн., з них власні надходження збільшились на 35,3% до 3 763,8 млн. грн. Річний план виконано на 53,7%. Цьому сприяло зростання податкових (+35,5%) та неподаткових надходжень (+35,0%), доходів від операцій з капіталом (+26,7%), а також трансфертів з бюджетів вищих рівнів (+41,6%). Бюджет міста зведено з профіцитом в сумі 563,5 млн. грн. проти 725,2 млн. грн. роком раніше. Показник загальної ліквідності бюджету м. Харкова, який на 01.07.2017 р. становив 15,5%, відповідає високому рівню.

Фінансова політика влади м. Харкова дозволяє підтримувати показники боргового навантаження на прийнятному рівні: показник відношення прямого боргу до запланованої на 2017 рік доходну частину бюджету (без урахування трансфертів) на 01.07.2017 р. становив 4,7%, консолідованого – 13,0%. Консолідований борг сформований зобов‘язаннями Харківської міської ради перед Державним казначейством України за середньостроковими позичками, повернення яких має бути врегульовано на законодавчому рівні, за гарантією за кредитом, наданим МБРР комунальному підприємству, а також заборгованістю комунальних підприємств за іншими кредитами, в т. ч. наданими міжнародними фінансовими організаціями.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Харкова, перевищення середніх загальноукраїнських значень показників соціально-економічного розвитку; скорочення консолідованого боргу міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, подальше погіршення політичної або економічної ситуації в Україні чи регіоні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Харкова, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua