Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг м. Черкаси на рівні uaВВВ

17.10.2017
Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Черкаси на рівні uaВВВ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Черкаси відображає його значення як регіонального центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Черкаси у І півріччі 2017 року продовжував перебувати під впливом політичної та економічної нестабільності в країні, хоча в поточному році в ряді сегментів економіки спостерігається поступове відновлення.

Негативно на розвиток економіки міста в поточному році вплинув вимушений простій найбільшого підприємства та платника податків до бюджету міста – ПАТ «Азот», що стало наслідком скорочення обсягів постачання природнього газу, що є основною сировиною для виробництва. Така ситуація вплинула на збільшення в 12,9 разів до 87,4 млн. грн. заборгованості із виплати заробітної плати по місту та до зменшення на 18,3% до 11,3 млрд. грн. обсягу реалізації промислової продукції у відносних цінах, а також на скорочення експортних операцій. Частково падіння промислового виробництва було нівельовано підприємствами інших галузей. В аналізованому періоді спостерігалось подальше зростання капітальних інвестицій та позитивний приріст прямих іноземних інвестицій.

Незважаючи на це частина показників соціально-економічного розвитку продовжує дорівнювати або перевищувати середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, включаючи показник бюджетної забезпеченості, який у І півріччі 2017 році дорівнював середньому показнику по Україні. За результатами січня-червня 2017 року обсяг надходжень до бюджету м. Черкаси зріс порівняно із аналогічним періодом 2016 року в 1,5 рази та становив 1 555,1 млн. грн., чому сприяло збільшення податкових (+30,6%) та неподаткових надходжень (+11,7%), надходжень коштів за офіційними трансфертами (+70,3%). В зазначеному періоді бюджет м. Черкаси було зведено з профіцитом в сумі 19,1 млн. грн., проти 105,8 млн. грн. роком раніше.

Збільшення бюджетних показників супроводжується підтримкою на низькому рівні показника прямого боргового навантаження на доходну частину бюджету міста, який на 01.07.2017 р. становив 6,7% проти 9,4% на 01.01.2017 р. Відношення консолідованого боргу на 01.07.2017 р. до доходів бюджету міста без урахування трансфертів на 2017 рік становить 32,8%, що на 16,5 п. п. менше такого показника на 01.01.2017 р. та є помірним.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Черкаси та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент 
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua