Друк

IBI-Rating підвищило рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниці до рівня invA+

04.07.2017
IBI-Rating повідомляє про підвищення рейтингу інвестиційної привабливості м. Вінниці з рівня invA до invA+ (висока інвестиційна привабливість).

Підвищення рейтингу обумовлено стабільним соціально-демографічним становищем в місті, а також зростанням показників економічного розвитку, більша частина з яких перевищила середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця. Відмічається високий ступінь прозорості діяльності місцевої влади, її дії в частині удосконалення умов ведення бізнесу та розвитку сучасної виробничої інфраструктури, серед яких створення Вінницького індустріального парку, а також збільшення обсягів коштів, направлених на поліпшення інфраструктури міста та їх очікуване зростання у майбутньому, впровадження у громадському транспорті сучасних систем оплати.

Водночас, рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Вінниці обумовлений значенням міста як регіонального центру. Вдале географічне положення, природно-кліматичні умови за існуючого лояльного екологічного законодавства та відсутності суттєвих екологічних проблем, створюють додаткові можливості для інвесторів.

Існуючий інвестиційний клімат у м. Вінниці підтримується як обласною адміністрацією, так і місцевою владою, якою на постійній основі впроваджуються заходи із сприяння залученню інвестицій, з підвищення кваліфікації спеціалістів, із наповнення бюджету та покращення ефективності діяльності комунальних підприємств, тощо.

Обсяги інвестування в міську економіку протягом останніх років демонстрували позитивну динаміку, на що певний вплив мало збільшення капіталовкладень з місцевого бюджету. Показник освоєних капітальних інвестицій на душу населення у 2016 році становив 7,7 тис. грн. та є співставним з середнім показником по Україні. Обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 13,7% до 95,1 млн. дол. США та у розрахунку на одного мешканця залишається нижчим за середньоукраїнський показник, що є свідченням невисокої активності іноземних інвесторів.

Міська влада вживає заходи з покращення міської інфраструктури та оновлення основних фондів, для чого залучає кошти міжнародних фінансових інституцій. Місто має певні додаткові можливості на фінансовому ринку за рахунок помірного консолідованого боргового навантаження на місцевий бюджет.

Вінниці притаманна достатня забезпеченість закладами охорони здоров’я та освіти при типовому для держави превалюванні гуманітарних і економічних вузів над технічними.

Позитивно на рейтинг інвестиційної привабливості міста можуть вплинути: подальше вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, детінізація економіки та зростання більшості показників до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг інвестиційної привабливості міста можуть вплинути: погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій, подальший знос інфраструктури.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: казначейська звітність, планові та фактичні показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua