Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг м. Тернополя на рівні uaВВВ

22.06.2017
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу міста Тернополя на рівні uaВВВ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу обумовлений значенням міста як регіонального центру, диверсифікацією надходжень до бюджету та помірним рівнем бюджетної забезпеченості, який співставний з середнім значенням для місцевих бюджетів по Україні, а також низьким рівнем консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету за очікуваного зростання його в майбутньому.

Розвиток м. Тернополя у 2016 році продовжував перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країні, яка знаходилась у стадії рецесії та політичної нестабільності. Незважаючи на це, економіка міста другий рік поспіль демонструє поступове відновлення, що супроводжується зростанням обсягів реалізації промислової продукції, у т. ч. на експорт, капітальних та прямих іноземних інвестицій, виконаних будівельних робіт та роздрібного товарообороту.

Зазначена тенденція дозволила забезпечити зростання основних показників соціально-економічного розвитку м. Тернополя, більшість з яких або дорівнює, або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, а також збільшити надходження до місцевого бюджету.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків та зборів, які впроваджуються центральною владою з 2015 року, а також зміни бюджетного законодавства в частині нормативів сплати податків до місцевих бюджетів, індексація оцінки землі, зростання номінальної заробітної плати, заходи із адміністрування податків, зборів на місцевому рівні дозволили м. Тернополю і надалі збільшувати надходження до бюджету.

За результатами 2016 року обсяг надходжень до бюджету зріс порівняно із 2015 роком на 32,9% до 1 729,6 млн. грн. Цьому сприяло зростання на 43,0% до 729,7 млн. грн. податкових та на 9,3% до 96,2 млн. грн. неподаткових надходжень, а також на 29,4% до 886,6 млн. грн. трансфертів з бюджетів вищих рівнів. Бюджет м. Тернополя зведено з профіцитом в обсязі 5,9 млн. грн., проти 59,8 млн. грн. роком раніше. Зменшення показника пов‘язано із збільшенням видатків місцевого бюджету в 1,4 рази до 1 723,5 млн. грн., у т. ч. в 1,6 рази до 291,1 млн. грн. - капітальних видатків, обсяг яких становив 17% всіх видатків бюджету.

В місті зберігається високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що обумовлює необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру. Джерелами фінансування капіталовкладень в короткостроковій перспективі також виступатимуть кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що матиме вплив на динаміку показника консолідованого боргового навантаження на доходну частину бюджету, який у 2016 році продовжував знаходитись на низькому рівні та становив 6,9%.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: зростання доходної частини бюджету Тернополя та подальше покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Тернополя, у тому числі: казначейська звітність за 2016 рік, данні щодо виконання програми соціально-економічного розвитку міста та бюджету міста у 2016 році, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний депертамент.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua