Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні uaА+, з прогнозом «стабільний»

26.05.2017
Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харкова на рівні uaА+ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Харкова відображає значення міста як одного з великих міст України, регіонального ділового, культурного та освітнього центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Харкова у 2016 році продовжував перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країни, яка знаходиться у стадії рецесії та політичної нестабільності. За цих процесів в місті на тлі зменшення рівня безробіття, зростання середньомісячної заробітної плати, спостерігалось подальше скорочення наявного населення (за рахунок як природного, так і міграційного відтоку) та середньооблікової чисельності штатних працівників, хоча темпи порівняно із попередніми роками суттєво уповільнились.

В зазначених умовах економіка міста демонструвала поступове відновлення після спаду у 2014-2015 рр., що супроводжувалось зростанням обсягів реалізації промислової продукції (в абсолютних значеннях), прямих іноземних та капітальних інвестицій, а також обсягів виконаних будівельних робіт та введення в експлуатацію житла, які були найбільшими за останні три роки.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків та зборів, які були проваджені Урядом у 2015 році, а також зміни бюджетного законодавства в частині нормативів сплати податків до місцевих бюджетів, індексація оцінки землі, а також заходи із адміністрування податків, зборів на місцевому рівні дозволили м. Харкову і надалі збільшити надходження до бюджету, підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

За результатами 2016 року обсяг надходжень до бюджету м. Харкова зріс порівняно із 2015 роком на 33,1% та становив 11 248,4 млн. грн., з них власні надходження збільшились на 38,6% до 6 022,1 млн. грн. Річний план перевиконано на 4,0%. Цьому сприяло зростання податкових (+40,4%) та неподаткових надходжень (+26,6%), доходів від операцій з капіталом (+2,7%), а також трансфертів з бюджетів інших рівнів (+27,3%). Бюджет міста зведено з профіцитом в сумі 150,1 млн. грн. проти 584,0 млн. грн. роком раніше. Водночас показник загальної ліквідності бюджету м. Харкова, який на 31.12.2016 р. становив 9,9% знаходився на прийнятному рівні.

Фінансова політика влади м. Харкова дозволяє підтримувати показники боргового навантаження на доходну частину бюджету на прийнятному рівні: показник прямого боргового навантаження на 31.12.2016 р. становив 6,0%, консолідованого – 16,3% доходів бюджету 2016 року (без врахування трансфертів). Консолідований борг сформований зобов‘язаннями Харківської міської ради перед Державним казначейством України за середньостроковими позичками, повернення яких має бути врегульовано на законодавчому рівні, за гарантією за кредитом, наданим МБРР комунальному підприємству, а також заборгованістю комунальних підприємств за іншими кредитами, в т. ч. наданими міжнародними фінансовими організаціями.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Харкова, перевищення середніх загальноукраїнських значень показників соціально-економічного розвитку; скорочення консолідованого боргу міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, подальше погіршення політичної або економічної ситуації в Україні чи регіоні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Харкова, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua