Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг м. Черкаси на рівні uaВВВ

24.04.2017
Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Черкаси на рівні uaВВВ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Черкаси відображає його значення як регіонального центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Черкаси у 2016 році продовжував перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країні, яка знаходиться у стадії рецесії. Незважаючи на це, економіка міста другий рік поспіль демонструє поступове відновлення, яке супроводжується зростанням реалізації промислової продукції, обсягів освоєних капітальних інвестицій та зовнішньоекономічного товарообороту.

Зазначена тенденція дозволила м. Черкаси збільшити основні показники соціально-економічного розвитку, більшість з яких або дорівнює або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, а також збільшити надходження до місцевого бюджету.

Відмічається помірний рівень бюджетної забезпеченості міста, який у 2016 році перевищив середній показник по Україні та низький показник прямого боргового навантаження на доходну частину бюджету міста, який у 2016 році скоротився до 9,2% за рахунок своєчасного погашення облігацій внутрішньої місцевої позики серії обсягом 60,0 млн. грн. та за одночасного збільшення надходжень до бюджету. Відповідно, показник консолідованого навантаження скоротився на 19,8 п.п. та на 31.12.2016 р. становив 49,3%. Консолідований борг Черкаської міської ради переважно сформований зобов‘язаннями за гарантіями за кредитами міжнародних фінансових організацій, наданими комунальним підприємствам в іноземній валюті, що робить видатки бюджет міста чутливим до коливань валютних курсів.

За результатами 2016 року обсяг надходжень до бюджету м. Черкаси зріс порівняно із 2015 роком в 1,4 рази та становив 2 250,1 млн. грн., чому сприяло збільшення податкових (+47,6%) та неподаткових надходжень (+34,1%), надходжень від операцій з капіталом (+67,1%), а також офіційних трансфертів (+30,5%). В зазначеному періоді бюджет м. Черкаси було зведено з профіцитом в сумі 7,6 млн. грн., проти 55,4 млн. грн. у 2015 році.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету Черкаси та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua