Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «БТА БАНК» на рівні uaA

14.03.2017
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БТА БАНК» на рівні uaA з прогнозом «стабільний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

ПАТ «БТА БАНК» працює на ринку банківських послуг з 1992 року. Наразі банк обслуговує близько 17 тис. клієнтів, а його регіональна мережа представлена 4 діючими відділеннями (3 – в м. Київ, 1 – в м. Львів). Ключовим власником банку є АТ «БТА Банк» (Казахстан), якому належить 99,99536% акцій; бенефіціарними власниками банку є громадяни Казахстану К. Ракішев та Н. Субханбердін.

Значний обсяг доходів банківської установи формують надходження від оперативної оренди комерційної нерухомості (розташована в м. Києві), яку було придбано, переважно за рахунок власних коштів установи. За даними звітності, станом на 01.01.2017 р. регулятивний капітал банку склав 1,67 млрд. грн. (значення нормативу Н2 – 80,04%), балансовий капітал – 1,65 млрд. грн. У структурі чистих активів (2,19 млрд. грн.) переважають інвестиційна нерухомість (1,23 млрд. грн.), інвестиції в казначейські цінні папери (155,08 млн. грн.), а також заборгованість підприємств. Загальні доходи ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік склали 357,3 млн. грн., з яких 54% отримано у ІІ півріччі; витрати банківської установи за 2016 рік склали 356,7 млн. грн. За результатами 2016 року діяльність банківської установи була прибутковою (0,56 млн. грн.), що позитивно позначилось на динаміці власного капіталу. Власний капітал значно перевищує кредитно-інвестиційний портфель та дозволяє мінімізувати кредитний і валютний ризики. Показники операційної прибутковості залишаються на низькому рівні, що зумовлено обмеженою якістю кредитного портфеля та посиленням ринкових факторів.

Рейтинги банку підтримуються високими показниками капіталізації, диверсифікацією джерел доходів та значною часткою безресурсної їх складової, а також диверсифікацією ресурсної бази у розрізі кредиторів, валют та складових. В той же час, значення показників ефективності основної діяльності залишаються низькими, а чутливість фінансового результату до зміни ринкової ситуації – високою. Якість портфеля кредитів та корпоративних цінних паперів є обмеженою, що підвищує чутливість Банку до кредитного ризику. Окрім того, зберігається складна ситуація в економіці, що обмежує фінансові можливості населення і підприємств реального сектору та негативно впливає на рівень довіри до банківських установ.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БТА БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2014-2016 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua