Національна рейтингова шкала

I. Довгострокові кредитні рейтинги (більше ніж однин рік)
1. Інвестиційні рівні

uaAAA
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
 
uaAA
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
 
uaA
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
 
uaBBB
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
 

2. Спекулятивні рівні

uaBB
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю нижчою ніж достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
 
uaB
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
 
uaCCC
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту.
 
uaCC
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою вірогідністю дефолту.
 
uaC
Позичальник очікує дефолт за борговими зобов’язаннями.
 
uaD
Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов’язаннями позичальника припинена без досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу.
 

 IІ. Короткострокові кредитні рейтинги (до одного року)
1. Інвестиційні рівні

uaK1
Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.
 
uaK2
Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.
 
uaK3
Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.
 

2. Спекулятивні рівні

uaK4
Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.
 
uaK5
Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.
 
uaKD
Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов’язаннями.
 


Примітки

ua
Рейтинги, отримані відповідно до Національної рейтингової шкали.
 
 
У разі застосування Національної рейтингової шкали можуть використовуватися такі додаткові позначення:
 
«-» або «+»
Проміжні категорії рейтингу відносно основних категорій. Не використовуються з рейтингами uaAAA, uaD, uaK1 та uaKD.
 
(pi)
Рейтинги, визначені на підставі використання лише публічної інформації.
 
відкликаний
Рейтинг, відкликаний у зв’язку з тим, що позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин.
 
призупинений
Рейтинг, що може бути відкликаний (як проміжний етап перед його можливим відкликанням) у зв'язку з тим, що позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин.
 
 
Прогноз рейтингу використовується виключно з довгостроковими кредитними рейтингами
 
Стабільний
Низька ймовірність зміни кредитного рейтингу протягом року. Не використовуються з рейтингом uaD.
 
Позитивний
Висока ймовірність підвищення кредитного рейтингу протягом року. Не використовуються з рейтингами uaAAA, uaD.
 
Негативний
Висока ймовірність зниження кредитного рейтингу протягом року. Не використовуються з рейтингом uaD.
 
В розвитку
Висока ймовірність зміни кредитного рейтингу протягом року. Не використовуються з рейтингами uaAAA, uaD.
 
  Допущення, що використовуються IBI-Rating при рейтингуванні цільових облігацій за Національною шкалою

uaBB Кредитний рейтинг uaBB передбачає допущення затримки виконання зобов'язань з погашення цільових облігацій строком до 6 місяців.
 
uaB Кредитний рейтинг uaB передбачає допущення затримки виконання зобов'язань з погашення цільових облігацій строком до 12 місяців.
 
uaCCC, uaCC, uaC Кредитний рейтинг uaCCC, uaCC, uaC передбачає допущення затримки виконання зобов'язань з погашення цільових облігацій строком понад 12 місяців.