Рейтинг надійності банківських вкладів

Думка IBI-Rating щодо спроможності банківської установи своєчасно і в повному обсязі виконувати зобов'язання за депозитними договорами.

Рівень рейтингу надійності банківських вкладів визначається відповідно до Методики визначення рейтингу надійності банківських вкладів за Рейтинговою шкалою надійності банківських вкладів.
 
Рейтинг надійності банківських вкладів не є прогнозом неповернення банківського вкладу, а вказує на рівень ризику в порядку відносного ранжування за Рейтинговою шкалою надійності банківських вкладів.
 
Рейтинги надійності банківських вкладів, визначені IBI-Rating, не є рекомендацією заключати або розривати депозитні договори в тому чи іншому банку.