Рейтинг корпоративного управління

Думка IBI-Rating щодо спроможності компанії дотримуватися загальноприйнятих норм корпоративного управління, притаманних тому чи іншому напряму бізнесу, норм законодавства, забезпечувати ефективність роботи та контроль менеджменту, дотримуватись принципів розкриття інформації, а також діяльності менеджменту в інтересах власників бізнесу.

Рівень рейтингу корпоративного управління визначається відповідно до Методики визначення рейтингу корпоративного управління за Рейтинговою шкалою корпоративного управління.
 
Рейтинги корпоративного управління, визначені IBI-Rating, не є рекомендацією укладати чи розривати договірні відносини з тією чи іншою компанією, купувати або продавати цінні папери тієї чи іншої компанії, а є оцінкою рівня ризиків корпоративного управління, притаманного тій чи іншій компанії.