Рейтинг фінансової стійкості срахової компанії

Думка IBI-Rating щодо спроможності страхової компанії своєчасно і в повному обсязі виконувати зобов'язання за договорами страхування і накопичувальними договорами страхування життя.

Рівень рейтингу фінансової стійкості страхової компанії визначається відповідно до Методики визначення рейтингу фінансової стійкості страхової компанії за Рейтинговою шкалою фінансової стійкості.
 
Рейтинг фінансової стійкості страхової компанії не є прогнозом невиплат за страховими договорами і накопичувальними договорами, а вказує на рівень ризику в порядку відносного ранжирування за Рейтинговою шкалою фінансової стійкості.
 
Рейтинги фінансової стійкості, визначені IBI-Rating, не є рекомендацією підписувати або розривати договори страхування і накопичувальні договори з тією чи іншою страховою компанією.