Кредитний рейтинг

Думка IBI-Rating щодо спроможності позичальника/емітента своєчасно та в повному обсязі обслуговувати свої зобов'язання як загалом, так і з окремого боргового інструменту.

Залежно від терміну обслуговування окремого боргового зобов'язання кредитні, рейтинги діляться:
  • Довгостроковий кредитний рейтинг - кредитний рейтинг боргового зобов'язання, термін обслуговування якого перевищує 1 рік;
  • Короткостроковий кредитний рейтинг - кредитний рейтинг боргового зобов'язання, термін обслуговування якого не перевищує 1 рік.

Рівень кредитного рейтингу позичальника/окремого боргового зобов'язання визначається відповідно до методики визначення кредитних рейтингів позичальників/емітентів та/або їхніх окремих боргових зобов'язань за Національною рейтинговою шкалою.

Кредитний рейтинг не є прогнозом частоти дефолту та розміру збитків, а вказує на рівень ризику в порядку відносного ранжирування за Національною рейтинговою шкалою.

Кредитні рейтинги, визначені IBI-Rating, не є рекомендацією купувати, продавати або зберігати ті чи інші цінні папери. Вони також не висловлюють думку про те, що той чи інший вид інвестування підходить для даного інвестора.