Нормативна база

Регулювання діяльності уповноважених рейтингових агентств здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та покладених на неї завдань, зокрема, видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів, встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств, встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою, встановлює порядок подання Рейтинговим агентством інформації до НКЦПФР, встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною шкалою та узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок.
 
Регулювання діяльності рейтингових агентств здійснюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та нормативно-правових актів Комісії, зокрема: