Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ)

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ)
Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) є добровільною недержавною некомерційною організацією, що об'єднує усі компанії з управління активами в Україні. УАІБ заснована в квітні 1995 року і є однією з найстаріших професійних організацій учасників фондового ринку, заснованою на засадах саморегулювання, рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів.

На сьогодні це єдина в Україні саморегулівна недержавна організація, якій держава делегувала частку своїх повноважень, визначивши їх в Законі України "Про інститути спільного інвестування" та Положенні про об‘єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012р. № 1925.

Повноваженнями Асоціації як об‘єднання професійних учасників фондового ринку є:
  • Впровадження норм професійної етики у практичній діяльності членів Асоціації
  • Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку членами Асоціації
  • Впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів, пов’язаних з професійною діяльністю членів Асоціації
  • Моніторинг дотримання членами Асоціації Статуту та внутрішніх документів Асоціації
uaib.com.ua