Друк

Підсумки 2011 року: оцінка облігаційного ринку крізь призму рейтингування

13.02.2012
Для 2011 р. характерним було збереження тенденції попередніх років - невисока активність облігаційного ринку на тлі збільшення числа кредитоспроможних емітентів, які здійснювали емісії. Зокрема, з 26 емісій, кредитні рейтинги яких визначило ІBI-Rating, 84% облігаційних позик були віднесені до інвестиційної категорії.

Найбільша активність спостерігалася в тих секторах економіки, які не тільки потребують залучення вільних грошових ресурсів для свого розвитку, а й здаються інвесторам найбільш стабільними: транспорт і зв'язок (10 облігаційних випусків на суму 2800 млн. грн., 100% інвестиційних рейтингів), фінансовий сектор (7 облігаційних випусків, оцінених ІBI-Rating на загальну суму 2000 млн. грн., 100% інвестиційних рейтингів), муніципалітети (3 облігаційних випуски на суму 515 млн. грн., 100% інвестиційних рейтингів).

Чи не вперше, одними з основних емітентів були підприємства з державною формою власності – тільки ІBI-Rating працював з 8 облігаційними випусками (31% від загального обсягу присвоєних агентством кредитних рейтингів – облігаціям в корпоративному секторі). Всі вони отримали високі інвестиційні рейтинги, що пояснювалося як їх хорошими показниками фінансово-господарської діяльності і прийнятною структурою боргу, так і очікуваною підтримкою з боку держави. Як зазначає директор ІBI-Rating Григорій Перерва, дані облігаційні випуски безпосередньо пов'язані з проведенням в країні Євро 2012.

Ще одна чітко проявлена тенденція – низька кількість облігаційних випусків в таких, раніше привабливих для інвестора галузях, як торгівля і будівництво (зокрема, ІBI-Rating присвоїв тільки 4 кредитних рейтинги таким облігаціям, і лише кожен другий випуск мав інвестиційний рівень). Низька облігаційна активність тут зумовлена як значною кількістю дефолтів, які мали місце саме в даних секторах економіки в останні роки, так і відходом спекулятивного капіталу з будівельного сектора.

Таким чином, в 2011 р. найбільша емісійна активність відзначалася в сфері виробництва і фінансовому секторі. Метою випуску облігацій була реалізація масштабних інвестиційних проектів, частина з яких мали національне значення (наприклад, модернізація рухомого складу залізничного транспорту). Значна частина великих емітентів характеризувалася високою надійністю і була зацікавлена в отриманні кредитного рейтингу для підтвердження своєї відкритості і кредитоспроможності. Схемні облігаційні випуски, які також мали місце в минулому році, проходили, як правило, без рейтингової оцінки, оскільки переслідували дещо інші цілі і не передбачали залучення публічних інвестицій.

Григорій Перерва
Директор ІBI-Rating

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua