Друк

Кредитний рейтинг випуску відсоткових облігацій ДТГО ’‘Львівська залізниця’‘ серій D-G визначено на рівні uaA

26.02.2014
IBI-Rating повідомляє про визначення довгострокового кредитного рейтингу відсоткових забезпечених облігацій ДТГО ’‘Львівська залізниця’‘ серій D-G на рівні uaА, прогноз ‘‘у розвитку’‘. Виконання зобов’язань за облігаціями щодо їх погашення та/або викупу забезпечено поручительством ДП ’‘Придніпровська залізниця’‘, ДТГО ’‘Південно-Західна залізниця’‘, ДП ’‘Південна залізниця’‘, ДП ’‘Одеська залізниця’‘ та ДП ’‘Донецька залізниця’‘.

ДТГО ‘‘Львівська залізниця’‘ є природним монополістом з залізничних транспортних перевезень на території 7 областей Південно-Західної частини України, його діяльність залежить від державного регулювання галузі. На кінець вересня 2013 року ДТГО ’‘Львівська залізниця’‘ мало прийнятне боргове навантаження, а структура портфеля боргових зобов’язань за строками до погашення була кращою, ніж на початок 2013 року. Наявність значного обсягу боргових зобов’язань в іноземній валюті на фоні девальвації гривні посилює валютний ризик, який може призвести до зростання боргового навантаження. Емітент демонструє досить ефективну діяльність – за підсумками 9 міс. 2013 року чистий прибуток склав 83,5 млн. грн., рентабельність EBITDA – 18%. Емітент має потребу у значних капіталовкладеннях в оновлення основних засобів, у т.ч. за рахунок позикового капіталу.

Прогноз кредитного рейтингу ‘‘у розвитку’‘ відображає невизначеність стосовно політичної та економічної ситуації в Україні, у т.ч. перспектив відновлення ділової активності та обсягів промислового виробництва, які напряму впливають на показники діяльності транспортної системи. Прогноз вказує на можливість перегляду рейтингу в разі нівелювання або реалізації зазначених ризиків.

Позитивно на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту можуть вплинути: модернізація інфраструктури і рухомого складу за одночасного підвищення показників ефективності діяльності та прибутковості. Негативно на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту можуть вплинути: невиконання боргових зобов’язань, суттєве зростання боргового навантаження, у т.ч. внаслідок реалізації девальваційних очікувань за умови збереження значного обсягу валютних зобов’язань, зниження показників ефективності діяльності, погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ДТГО ‘‘Львівська залізниця’‘, в тому числі: фінансова звітність за 2010-2012 рр. та 9 міс. 2013 року, параметри випуску облігацій серій D, E, F, G, довідкова інформація про діяльність ДТГО ‘‘Львівська залізниця’‘, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів корпоративної сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua