Друк

Страховий ринок України в I півріччі 2014 року: стадія стійкого падіння

21.11.2014
У першому півріччі поточного року страховий ринок України, як і інші галузі української економіки, суттєво постраждав внаслідок політичної нестабільності, зовнішньополітичного конфлікту, окупації АР Крим і воєнних дій на сході країни. Практично по всіх видах страхування спостерігалося падіння обсягів страхових премій, крім безперервного медстрахування (+15,3%) і авіаційного (+4,4%). Найбільш інтенсивним падіння було зі страхування фінансових ризиків (54,2%), кредитів (48,3%) і відповідальності (33,4%). В результаті стався перерозподіл ринку за видами: збільшилася в чистих страхових преміях частка страхування наземного транспорту, медичного страхування і страхування вантажів. Загострення зовнішньополітичного конфлікту з РФ призвело до змін у географічній структурі вихідного перестрахування. Раніше на частку російських перестрахувальників доводилося 32,9% страхових премій, цього року вони скоротилися до 22,1% на користь перестрахувальників Німеччини та Великої Британії, чия питома вага збільшилася з 19,2% до 24,3% і з 12,6 % до 15,6% відповідно. Намагаючись компенсувати падіння доходів від основної діяльності і втрати, що виникли внаслідок зазначених вище подій, страховики більш активно використовували альтернативні джерела доходів, зокрема операції з цінними паперами та дивідендний дохід.

Ключовими проблемами ринку ОСАЦВ залишалися практично повна відсутність контролю учасників, значні порушення з їхнього боку і незадовільна платіжна дисципліна. З 18 компаній, які припинили членство в МТСБУ, тільки дві вийшли добровільно. Близько третини компаній, що є членами Бюро, демонстрували загрозливий стан, дві третини показали задовільний результат і тільки близько 6% виявилися фінансово стійкими. На ринку страхування життя спостерігалося зростання концентрації за страховиками: 49,2% премій забезпечують три найбільших страховики, 90,7% - компанії першої десятки. Проти сегмента life страхування в першу чергу зіграла його залежність від банківського ринку: призупинення кредитування спричинило зниження обсягів продажів полісів страхування життя позичальника. Однак слід зазначити, що не всі процеси в економіці мали виключно негативний вплив на роботу компаній страхування життя. На тлі девальваційних процесів відбулося зростання резервів, представлених в іноземній валюті, з 0,3 до 83,6 млн. грн. Це викликано як збільшенням гривневого еквівалента цих резервів, так і підвищенням попиту на договори в іноземній валюті.

На думку аналітиків IBI-Rating, ситуація на ринку страхування в I півріччі 2014 року ускладнилася тим, що протягом останніх років так і не був вироблений єдиний підхід до регулювання і контролю діяльності учасників ринку. Це призвело до виникнення хронічних проблем, а саме: недостатньої капіталізації, низької мотивації до поліпшення якості послуг, високої залежності від банківського сектора як каналу продажів і джерела доходів, що не дозволяє розвивати альтернативні напрями. Події, що відбуваються на сьогоднішній день в Україні, ще тривалий час обмежуватимуть можливості відновлення і розвитку ринку.

З повною версією огляду "Страховий ринок України в I півріччі 2014 р." можна ознайомитися в розділі "Огляди по компаніях і галузях" на сайті Рейтингового агентства IBI-Rating.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua