Друк

Страховий ринок України в 2013 році

24.06.2014
Протягом усього 2013 року ринок страхування України все ще перебував в стані стагнації. Більшою мірою на його показники вплинуло загальне погіршення економічної ситуації на тлі політичної нестабільності. Однак і суто внутрішні проблеми самих страховиків, що знижують довіру до них, вплинули на ринок загалом. При цьому найбільш актуальними проблемами для ринку залишаються тенденція до штучного завищення показників зростання портфеля за рахунок зустрічного перестрахування, низький рівень ліквідності, капіталізації і незадовільна якість послуг.

Загалом по ринку за минулий рік приріст загальних активів страховиків склав 18%, обсяг сформованих резервів збільшився на 15%, а от нарощування статутного капіталу відбувалося повільніше - 4%. При цьому торішній рівень виплат скоротився на 9,6% порівняно з 2012 роком. Також відзначався приріст валових страхових премій (33%), проте він був забезпечений здебільшого за рахунок премій за договорами зустрічного перестрахування між страховиками-резидентами. Зростання портфеля вихідного перестрахування дозволило диверсифікувати ризики, але водночас сприяло збільшенню залежності страховиків від фінансового стану перестрахувальників. Така "кругова порука" в результаті призводить до спотворення реальної динаміки зростання ринку, який не має реального фінансового забезпечення.

Ринок ризикового страхування станом на початок 2014 року налічував 345 компаній, близько 100 з яких практично не здійснювали страхової діяльності. Також є велика кількість дрібних компаній, задіяних у схемах виведення активів інших страховиків. Таким чином, ринок ризикового страхування зберіг досить високий рівень концентрації. При цьому варто звернути увагу, що серед більшості діючих страхових компаній намітилася стійка тенденція до зростання частки прибутку, отриманого не від основної діяльності, а, наприклад, від операцій з цінними паперами і від депозитних вкладів. Дана тенденція негативно позначилася на якості страхових послуг, оскільки викликала зниження мотивації страховиків до поліпшення якості обслуговування. Ринок ОСАГО в своєму розвитку фактично зупинився, хоча якраз на нього як і раніше припадає значна частка портфелів перестрахувальників. Як і ринок роздрібного страхування, сегмент страхування життя продовжує зберігати значну концентрацію (більше 80% припадають на третину діючих компаній). Разом з тим наявна економічна ситуація вплинула на рішення компаній оптимізувати свої витрати, що призвело до зниження корпоративної складової сегмента.

На думку аналітиків IBI-Rating, розвитку ринку належним чином може сприяти робота з поліпшення якості активів, підвищення рівня капіталізації, а також вдосконалення і розвиток продуктової лінійки, і зниження її залежності від банківських каналів продажів. Крім того, необхідно усунути неоднозначні трактування і формулювання в договорах. При цьому істотне значення для реалізації названих заходів має ефективний нагляд з боку регулятора.

З повною версією огляду "Страховий ринок України в 2013 році" можна ознайомитися в розділі "Аналітичні огляди" на сайті Рейтингового агентства IBI-Rating.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua