Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні uaА+, з прогнозом «стабільний»

12.12.2016
Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харкова на рівні uaА+ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Харкова відображає значення міста як одного з великих міст України, регіонального центру ділового, культурного та освітнього центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток міського господарства Харкова у І півріччі 2016 року продовжував знаходитись під тиском політичної нестабільності в Україні. За цього процесу в місті, на тлі збільшення середньооблікової кількості штатних працівників, зменшення рівня безробіття, зростання середньомісячної заробітної плати, спостерігалось подальше скорочення населення, що відбувалось як за рахунок природного, так і міграційного відтоку.

В зазначених умовах економічний комплекс міста продовжує демонструвати поступове відновлення після спаду у 2014-2015 рр.: темпи реалізації промислової продукції, освоєння капітальних інвестицій, введення в експлуатацію житла суттєво перевищили середні значення по країні та були найвищими за останні три роки.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків та зборів, які були проваджені Урядом у 2015 році, а також зміни бюджетного законодавства в частині нормативів сплати податків до місцевих бюджетів, індексація оцінки землі, а також заходи із адміністрування податків, зборів на місцевому рівні дозволили м. Харкову і надалі збільшити надходження до бюджету, підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

За результатами І півріччя 2016 року обсяг надходжень до бюджету м. Харкова зріс порівняно із аналогічним періодом минулого року на 38,6% та становив 5 402,3 млн. грн., з них власні надходження збільшились на 42,4% до 2 781,6 млн. грн. Цьому сприяло зростання податкових (+45,8%) та неподаткових надходжень (+16,4%), доходів від операцій з капіталом (+10,7%), а також трансфертів з державного бюджету (+34,8%). Бюджет міста зведено з профіцитом в сумі 725,2 млн. грн., що на 1,4% більше за показник аналогічного періоду 2015 року. Відповідно показник загальної ліквідності бюджету зріс з 11,3% до 35,6% та перебуває на високому рівні.

Показник прямого боргового навантаження на заплановану на 2016 рік доходну частину бюджету без урахування трансфертів знизився до 7,6% на 01.07.2016 р. та перебуває на низькому рівні. Консолідований борг зменшився на 0,5 млн. грн. до 904,7 млн. грн., його відношення до запланованих доходів бюджету (без трансфертів) скоротилось на 1,8 п. п. та становило 19,8%, що також є прийнятним показником.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Харкова, перевищення середніх загальноукраїнських значень показників соціально-економічного розвитку; скорочення консолідованого боргу міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, подальше погіршення політичної або економічної ситуації в Україні чи регіоні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua