Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харків на рівні uaА+, з прогнозом «стабільний»

20.07.2016
Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaА+ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Харків відображає значення міста як одного з великих міст України, регіонального центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Харків у 2015 році перебував під впливом загальної ситуації в країні. Місто, незважаючи на скорочення обсягів іноземних інвестицій, зовнішньоторговельного обороту, продемонструвало зростання обсягів освоєння капітальних інвестицій, реалізації промислової продукції в грошовому вираженні та введення в експлуатацію житла.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків, зборів дозволили м. Харків збільшити порівняно із 2014 роком на 33% надходження до міського бюджету, в т. ч. на 42% зросли податкові та на 22% - неподаткові надходження, а також на 47% - офіційні трансферти. При чому, збільшення надходжень відбулось за більшістю основних статей.

Показник бюджетної забезпеченості міста продовжує перевищувати середнє значення для місцевих бюджетів по країні. Відмічаються високі показники ліквідності, а також збільшення капіталовкладень у розвиток інфраструктури міста, яким притаманний високий рівень зношеності. Показник прямого боргового навантаження на доходну частину бюджету без урахування трансфертів в наслідок погашення в 2015 році залишку кредиту, кошти за яким були направлені на реалізацію інфраструктурних проектів, знизився до 8,3% на 31.12.2015 р. та перебуває на низькому рівні, консолідованого – до 20,8%, що є прийнятним показником.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: суттєве зростання доходної частини бюджету м. Харків та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua