Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "БТА БАНК" підтверджений на рівні 5

23.05.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "БТА БАНК" на рівні 5 (відмінна надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів відображає позитивну репутацію фінансової установи, до якої протягом аналізованого періоду рейтинговим агентством не було виявлено суттєвих претензій з боку клієнтів. Також, на думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Крім того, Банк вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги, стабільно підтримуючи необхідний розмір коштів на коррахунку та виконуючи вимоги щоденного та щомісячного резервування коштів в НБУ. Капіталізація Банку, а також обсяг та питома вага високоліквідних активів перебувають на високому рівні. Подальший розвиток Банку та нарощення кредитно-інвестиційного портфеля призведуть до поступового зниження фактичних значень нормативів адекватності регулятивного капіталу. Спостерігається зростання обсягів простроченої заборгованості, що за існуючої залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників підвищує його уразливість до кредитного ризику та може чинити тиск на ліквідність і капіталізацію Банку. Концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує ризик ліквідності. Показники ефективності діяльності Банку залишають низькими.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення прибутковості, а також реалізації основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БТА БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2009-2012 рр. та фінансова звітність за період січень-травень 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua