Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" підтверджено на рівні 4

25.09.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" на рівні 4 (висока надійність).

Підтвердження рейтингу обумовлене збереженням прийнятного рівня капіталізації ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", хоча рівень капіталу лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. На думку Рейтингового агентства, ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" може розраховувати на підтримку з боку власників. Ліквідність фінансової установи підтримується на прийнятному рівні, незважаючи на те, що обсяг високоліквідних активів суттєво знизився. Активи та пасиви не збалансовані належним чином за строками до погашення, що підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Також спостерігається погіршення якості активів. Уразливість Банку підвищується існуючою суттєвою залежністю від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Наявність валютних кредитів, наданих клієнтам, які не мають валютних надходжень, підвищує ризики та ймовірність майбутніх втрат. Основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами юридичних осіб, обмежуючи його фінансову гнучкість та підвищуючи уразливість до ризику ліквідності. Однак значний обсяг коштів фізичних осіб в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності Банку. Банк веде прибуткову діяльність, хоча спостерігається суттєве зменшення обсягу чистого операційного доходу, що призводить до зниження показників ефективності діяльності, які наразі перебувають на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, подальше зниження чистого операційного доходу та показників ефективності діяльності; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр. та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua