Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підтверджено на рівні 4+

10.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" на рівні 4+ (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням прийнятного рівня показників капіталізації Банку. Разом з тим рівень капіталу лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Ліквідність підтримується на достатньому рівні – її обсяг майже повністю покриває поточні зобов’язання. Залежність від основних позичальників підвищує уразливість Банку до кредитного ризику та, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію. Наявність валютних кредитів, наданих клієнтам, що не мають валютних надходжень, підвищує ризики та ймовірність майбутніх втрат. Кошти клієнтів, сформовані переважно коштами фізичних осіб. Існує потенційна загроза погіршення ліквідності в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації. Протягом аналізованого періоду діяльність фінансової установи не була прибутковою, показники ефективності діяльності перебували на низькому рівні. В той же час ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. На думку IBI-Rating, фінансова установа може розраховувати на підтримку з боку власників.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, подальше зниження чистого операційного доходу та показників ефективності діяльності; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та січень-вересень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua