Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "МОТОР-БАНК" підтверджено на рівні 4

14.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "МОТОР-БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений достатніми показниками капіталізації ПАТ "МОТОР-БАНК". Банк виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Ліквідність Банку перебуває на достатньому рівні. На думку Рейтингового агентства, фінансова установа може розраховувати на підтримку з боку власників в разі виникнення дефіциту ліквідності. Протягом аналізованого періоду спостерігається деяке погіршення якості активів. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується через незначну диверсифікацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Основою ресурсної бази є кошти клієнтів, однак, на думку Рейтингового агентства, її концентрація за основними кредиторами в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності перебували на високому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "МОТОР-БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та січень-вересень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua