Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" підтверджено на рівні 5

06.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" обумовлений достатнім рівнем капіталізації фінансової установи, фактичне значення нормативу адекватності капіталу перебуває на високому рівні. Незважаючи на те, що обсяг високоліквідних активів дещо скоротився, економічні нормативи ліквідності, встановлені НБУ, значно перевищують нормативно встановлені значення. Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні, однак залежність Банку як від основних позичальників, так і від основних кредиторів підвищує його вразливість до ризику ліквідності. Разом з тим, на думку IBI-Rating, Банк у разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників. Вразливість Банку до кредитного ризику підвищується через значну залежність від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію фінансової установи. На сьогоднішній день рівень негативно класифікованих активів не перевищує 0,5% від загальних активів. Основною складовою ресурсної бази є кошти юридичних осіб, які зумовлюють значну концентрацію як ресурсної бази Банку за основними кредиторами, так і клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності залишалися на високому рівні, показники рентабельності активів та капіталу також знаходилися на високому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників за збереження доброї якості активів; реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: значне зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів; підвищення вразливості Банку до ринкових ризиків; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", в тому числі: фінансова звітність за 2011–2014 рр. та січень-лютий 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua