Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "ЮСБ БАНК" підтверджено на рівні 4

14.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "ЮСБ БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу фінансово-кредитної установи обумовлений прийнятним рівнем капіталізації ПАТ "ЮСБ БАНК". Ліквідність Банку перебуває на достатньому рівні, повністю покриваючи кредитно-інвестиційні ризики. Банк вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. На думку Рейтингового агентства, ПАТ "ЮСБ БАНК" може розраховувати на підтримку з боку власників. Існуючі проблеми в економіці країни обумовили погіршення якості активів фінансової установи. Має місце уразливість Банку до кредитного ризику через значну залежність від основних позичальників, що, на думку IBI-Rating, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів також може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію. Спостерігається значна концентрація ресурсної бази за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість Банку та в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні наражає Банк на потенційний ризик ліквідності. Також спостерігається уразливість Банку до ринкового ризику внаслідок низької якості портфеля цінних паперів та значної його концентрації за емітентами. Упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності перебували на високому рівні.

У подальшому позитивно на рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ЮСБ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр. та січень-вересень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua